Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

mag. Franc Saje, dipl. gradb. inž., viš. predavatelj
prof. dr. Rajko Rogač, dipl. gradb. inž.

NEKATERI PRISPEVKI KATEDRE ZA MASIVNE IN LESENE KONSTRUKCIJE K RAZVOJU STROKE

UDK: 624.(011.1+624.012.4)04

POVZETEK
V članku so prikazani novejši prispevki katedre za masivne in lesene konstrukcije k razvoju stroke.
V informativni obliki je predstavljena tako dejavnost katedre s področja teoretičnih in eksperimentalnih temeljnih raziskav kakor tudi njeno prizadevanje v zvezi z uvajanjem novih metod računske analize betonskih konstrukcij v prakso.

POVZETEK

V članku so prikazani novejši prispevki katedre za masivne in lesene konstrukcije k razvoju stroke.

V informativni obliki je predstavljena tako dejavnost katedre s področja teoretičnih in eksperimentalnih temeljnih raziskav kakor tudi njeno prizadevanje v zvezi z uvajanjem novih metod računske analize betonskih konstrukcij v prakso.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING BY DIVISION OF CONCRETE AND WOODEN STRUCTURES

 

POVZETEK
V članku so prikazani novejši prispevki katedre za masivne in lesene konstrukcije k razvoju stroke.
V informativni obliki je predstavljena tako dejavnost katedre s področja teoretičnih in eksperimentalnih temeljnih raziskav kakor tudi njeno prizadevanje v zvezi z uvajanjem novih metod računske analize betonskih konstrukcij v prakso.

 

SUMMARY

The paper deals with the newer contributions to the development of civil engineering by Division of concrete and wooden structures. The activity of the Division regarding theoretic and experimental basic researches as well as its endeavours in introducing new methods of concrete structural analysis into the practice are presented in an information-like shape.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si