Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Janez Perovšek, inž. gr., nadzorni inženir

NEKATERI GRADBENI PROBLEMI PRI GRADNJI AVTOCESTE MALENCE-ŠMARJE

UDK: 625.711.4

Obdelani so štirje odseki, ki so z gradbenga vidika zanimivi. Razcep Malence obravnava gradnjo nasipov na barjanskih tleh in ukopov v plazovitem terenu. Skozi naselja Sela je v gradnji sidrana stena, z izgradnjo le-te se ognemo rušenju nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na naslednjem odseku, - kjer je bil predviden izkop nenosilnih tal, je uporabljen drugačen način gradnje z bočnimi nasipi. Ukop Lisičje obravnava izkop v plastovitem dolomitu in različne načine zaščite brežin.

POVZETEK

Obdelani so štirje odseki, ki so z gradbenga vidika zanimivi. Razcep Malence obravnava gradnjo nasipov na barjanskih tleh in ukopov v plazovitem terenu. Skozi naselja Sela je v gradnji sidrana stena, z izgradnjo le-te se ognemo rušenju nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na naslednjem odseku, - kjer je bil predviden izkop nenosilnih tal, je uporabljen drugačen način gradnje z bočnimi nasipi. Ukop Lisičje obravnava izkop v plastovitem dolomitu in različne načine zaščite brežin.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CERTAIN CONSTRUCTION PROBLEMS WITH THE CONSTRUCTION OF THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE

 

Obdelani so štirje odseki, ki so z gradbenga vidika zanimivi. Razcep Malence obravnava gradnjo nasipov na barjanskih tleh in ukopov v plazovitem terenu. Skozi naselja Sela je v gradnji sidrana stena, z izgradnjo le-te se ognemo rušenju nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na naslednjem odseku, - kjer je bil predviden izkop nenosilnih tal, je uporabljen drugačen način gradnje z bočnimi nasipi. Ukop Lisičje obravnava izkop v plastovitem dolomitu in različne načine zaščite brežin.

 

SUMMARY

There are elaborated four sections, interesting from the construction point of view. The junction Malence deals with the construction of the embankments on marshy grounds and cuts on land-sliding terrain.

There is through the settlement Sela under construction a rockbolting wall which prevents demolishing certain residential and farm buildings. On the next section, expected to carry out excavations of non-bearing soil, is applied a different construction type with side embankments. The cut Lisičje deals with the excavation in land-sliding dolomite and with various types of slope protection.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si