Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Dimitrij Bertoncelj, gradb. inž.

NAMAKANJE DRAVSKEGA IN PTUJSKEGA POLJA

UDK: 626.84

POVZETEK
Članek Namakanje Dravskega in Ptujskega polja obravnava zgodovinski potek teženj po namakanju Dravskega polja še iz prejšnjega stoletja, opis meteoroloških, hidroloških in geoloških razmer območja, nastajanje projekta namakanja v najnovejšem obdobju in zamisel o izvedbi projekta namakanja z ustanovitvijo vlagateljske družbe.

POVZETEK

Članek Namakanje Dravskega in Ptujskega polja obravnava zgodovinski potek teženj po namakanju Dravskega polja še iz prejšnjega stoletja, opis meteoroloških, hidroloških in geoloških razmer območja, nastajanje projekta namakanja v najnovejšem obdobju in zamisel o izvedbi projekta namakanja z ustanovitvijo vlagateljske družbe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE IRRIGATION OF THE DRAVA AND THE PTUJ FIELD

 

POVZETEK
Članek Namakanje Dravskega in Ptujskega polja obravnava zgodovinski potek teženj po namakanju Dravskega polja še iz prejšnjega stoletja, opis meteoroloških, hidroloških in geoloških razmer območja, nastajanje projekta namakanja v najnovejšem obdobju in zamisel o izvedbi projekta namakanja z ustanovitvijo vlagateljske družbe.

 

SUMMARY

The paper ‘The Irrigation of the Drava and the Ptuj Field” deals with the historical course of the striving after the irrigation of the Drava field in the last century, the description of meteorological, hidrological and geological conditions in the region, the formation of the irrigation project in the latest period and the idea of the realisation of the irrigation project with the foundation of an investment company.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si