Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

prof. dr. Bogdan Zgonc

NADVIŠANJE V HORIZONTALNEM KROŽNEM LOKU

UDK: 625.03

Povzetek
Nadvišanje je eden izmed najpomembnejših parametrov horizontalne krivine železniških prog. Glede na dano strukturo prometa njegov optimalni izbor pomembno vpliva na racionalno gradnjo in vzdrževanje železniške proge.
V članku so podane teoretične osnove za izračun nadvišanja in izpeljane enačbe za posamezne primere, ki v praksi najpogosteje nastopajo. Cilj prispevka je osvežiti osnovno teoretično znanje na tem področju, istočasno pa seznaniti bralce z najnovejšo problematiko, ki na tem področju nastopa pri gradnji prog za visoke hitrosti in mešan potniški promet.
Nadvišanje, polmer krožnega loka, prehodna rampa in njej ustrezna prehodnica so elementi krožne krivine, ki natančno določajo njeno obliko in položaj ter opredeljujejo njene vozno-tehnične značilnosti. Pri tem je nadvišanje tisti osnovni element, ki pri danem polmeru krožnega loka neposredno določa največjo dovoljeno hitrost v krivini, osnovne parametre prehodne rampe in prehod-nice ter v odvisnosti od strukture prometa pomembno vpliva na obrabo in vzdrževanje zgornjega ustroja proge.
Izračun nadvišanja in z njim povezanih elementov krivine sodi med najpogostejše operacije pri vzdrževanju zgornjega ustroja, projektiranju remontov, rekonstrukcij ali popolnoma novih prog. Z uvajanjem višjih hitrosti na rekonstruiranih progah, predvsem pa z gradnjo novih prog za visoke hitrosti, je optimizacija elementov horizontalnega krožnega loka postala predmet poglobljenih preučevanj. Velik interval med največjimi hitrostmi hitrih potniških in počasnih tovornih vlakov in različne osne obremenitve v pogojih mešanega potniškega in tovornega prometa zahtevajo nov postopek izračuna nadvišanja. Izračun nadvišanja v takih pogojih ni odvisen le od največje hitrosti naj hitrejšega vlaka in od naj večjega dovoljenega bočnega pospeška, pač pa zahteva upoštevanje strukture prometa z vsemi njenimi karakteristikami.
V Jugoslaviji še nimamo prog za visoke hitrosti in se v vsakdanji praksi s temi problemi še ne sreču-

Povzetek

Nadvišanje je eden izmed najpomembnejših parametrov horizontalne krivine železniških prog. Glede na dano strukturo prometa njegov optimalni izbor pomembno vpliva na racionalno gradnjo in vzdrževanje železniške proge.

V članku so podane teoretične osnove za izračun nadvišanja in izpeljane enačbe za posamezne primere, ki v praksi najpogosteje nastopajo. Cilj prispevka je osvežiti osnovno teoretično znanje na tem področju, istočasno pa seznaniti bralce z najnovejšo problematiko, ki na tem področju nastopa pri gradnji prog za visoke hitrosti in mešan potniški promet.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SUPERRELEVATION OF RAILWAY TRACKS

 

Povzetek
Nadvišanje je eden izmed najpomembnejših parametrov horizontalne krivine železniških prog. Glede na dano strukturo prometa njegov optimalni izbor pomembno vpliva na racionalno gradnjo in vzdrževanje železniške proge.
V članku so podane teoretične osnove za izračun nadvišanja in izpeljane enačbe za posamezne primere, ki v praksi najpogosteje nastopajo. Cilj prispevka je osvežiti osnovno teoretično znanje na tem področju, istočasno pa seznaniti bralce z najnovejšo problematiko, ki na tem področju nastopa pri gradnji prog za visoke hitrosti in mešan potniški promet.
Nadvišanje, polmer krožnega loka, prehodna rampa in njej ustrezna prehodnica so elementi krožne krivine, ki natančno določajo njeno obliko in položaj ter opredeljujejo njene vozno-tehnične značilnosti. Pri tem je nadvišanje tisti osnovni element, ki pri danem polmeru krožnega loka neposredno določa največjo dovoljeno hitrost v krivini, osnovne parametre prehodne rampe in prehod-nice ter v odvisnosti od strukture prometa pomembno vpliva na obrabo in vzdrževanje zgornjega ustroja proge.
Izračun nadvišanja in z njim povezanih elementov krivine sodi med najpogostejše operacije pri vzdrževanju zgornjega ustroja, projektiranju remontov, rekonstrukcij ali popolnoma novih prog. Z uvajanjem višjih hitrosti na rekonstruiranih progah, predvsem pa z gradnjo novih prog za visoke hitrosti, je optimizacija elementov horizontalnega krožnega loka postala predmet poglobljenih preučevanj. Velik interval med največjimi hitrostmi hitrih potniških in počasnih tovornih vlakov in različne osne obremenitve v pogojih mešanega potniškega in tovornega prometa zahtevajo nov postopek izračuna nadvišanja. Izračun nadvišanja v takih pogojih ni odvisen le od največje hitrosti naj hitrejšega vlaka in od naj večjega dovoljenega bočnega pospeška, pač pa zahteva upoštevanje strukture prometa z vsemi njenimi karakteristikami.
V Jugoslaviji še nimamo prog za visoke hitrosti in se v vsakdanji praksi s temi problemi še ne sreču-

 

Summary

Superrelevation is one of the most important parameters of the horizontal railway line curves. An optimal selection of it, considering the traffic mix, has an essential influence upon the rational construction and maintenance of railway lines.

The article presents some theoretical bases for the calculation of superelevation. It gives some derivations of equations appropriate for particular cases often met with in practice. The objective of the article is to refresh the basic theoretical knowledge in this area and to inform the readers on the newest problems occuring with the construction of new high speed lines and lines for mixed passenger traffic.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si