Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

mag. Alojz Boh, dipl. ek.

MODERNIZACIJA MAGISTRALNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

UDK: 625.1:65.011.5

Povzetek
Mednarodna železniška magistrala, ki poteka prek Slovenije, omogoča najkrajšo povezavo držav zahodne Evrope z vzhodno Evropo in Bližnjim vzhodom kakor tudi srednje Evrope z jadranskimi lukami. Obseg prometa že sedaj presega zmogljivosti magistrale Jesenice/Sežana—Ljubljana—Zagreb. Na enotirni progi Jesenice—Ljubljana vozi ob konicah 90 vlakov/dan, na progi Ljubljana—Zidani most pa 210 vlakov/dan ob konicah. Pri takem obsegu prometa je izkoriščenost proge že presegla mejo gospodarnega.
Brez takojšnjih vlaganj je povsem nerealno pričakovati realizacijo načrtovanega prometa na magistralni progi. Povečanje zmogljivosti bo zagotovljeno predvsem s postopno gradnjo drugega tira od Jesenic proti Ljubljani, modernizacijo ljubljanskega vozlišča z novo potniško postajo ter modernizacijo proge Ljubljana— Trebnje—Sevnica za razbremenitev magistralne proge.

Povzetek

Mednarodna železniška magistrala, ki poteka prek Slovenije, omogoča najkrajšo povezavo držav zahodne Evrope z vzhodno Evropo in Bližnjim vzhodom kakor tudi srednje Evrope z jadranskimi lukami. Obseg prometa že sedaj presega zmogljivosti magistrale Jesenice/Sežana—Ljubljana—Zagreb. Na enotirni progi Jesenice—Ljubljana vozi ob konicah 90 vlakov/dan, na progi Ljubljana—Zidani most pa 210 vlakov/dan ob konicah. Pri takem obsegu prometa je izkoriščenost proge že presegla mejo gospodarnega.

Brez takojšnjih vlaganj je povsem nerealno pričakovati realizacijo načrtovanega prometa na magistralni progi. Povečanje zmogljivosti bo zagotovljeno predvsem s postopno gradnjo drugega tira od Jesenic proti Ljubljani, modernizacijo ljubljanskega vozlišča z novo potniško postajo ter modernizacijo proge Ljubljana— Trebnje—Sevnica za razbremenitev magistralne proge.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODERNIZATION OF ARTERIAL RAILWAY LINE INFRASTRUCTURE

 

Povzetek
Mednarodna železniška magistrala, ki poteka prek Slovenije, omogoča najkrajšo povezavo držav zahodne Evrope z vzhodno Evropo in Bližnjim vzhodom kakor tudi srednje Evrope z jadranskimi lukami. Obseg prometa že sedaj presega zmogljivosti magistrale Jesenice/Sežana—Ljubljana—Zagreb. Na enotirni progi Jesenice—Ljubljana vozi ob konicah 90 vlakov/dan, na progi Ljubljana—Zidani most pa 210 vlakov/dan ob konicah. Pri takem obsegu prometa je izkoriščenost proge že presegla mejo gospodarnega.
Brez takojšnjih vlaganj je povsem nerealno pričakovati realizacijo načrtovanega prometa na magistralni progi. Povečanje zmogljivosti bo zagotovljeno predvsem s postopno gradnjo drugega tira od Jesenic proti Ljubljani, modernizacijo ljubljanskega vozlišča z novo potniško postajo ter modernizacijo proge Ljubljana— Trebnje—Sevnica za razbremenitev magistralne proge.

 

Summary

The international arterial railway line crossing Slovenia, is the shortest connection of the West European countries with the East Europe and the Near East, as well as of the Middle Europe with the Adriatic ports. The volume of traffic has already exceeded the capacity of the arterial line Jesenice/Sežana—Ljubljana—Zagreb. On the single line Jesenice—Ljubljana 90 trains per day are run in peak periods, while on the line Ljubljana—Zidani most there are even 210 trains per day in peak periods. Such traffic volume means already an excess of the limit of economics.

It is absurd to expect any realization of the planned traffic on the arterial line without any immediate investments in its infrastructure. The capacity will be increased above all by a gradual construction of the second track along the line Jesenice—Ljubljana, a reconstruction and modernization of the Ljubljana railway junction, by the constructoin of a new passenger station in Ljubljana and by a modernization of the line Ljubljana—Trebnje—Sevnica which should relieve the arterial line.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si