Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2017

Avtorji

dr. Andjelka Stanić, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

MODELIRANJE NASTANKA IN ŠIRJENJA RAZPOK V KRHKIH MATERIALIH

UDK: 624.048:691-047.58

Povzetek

V delu na kratko opišemo modeliranje nastanka in širjenja razpok v trdnih 2D-telesih iz krhkih materialov. Gre za trdna telesa v ravninskem napetostnem ali ravninskem deformacijskem stanju, ki so npr. iz betona, opeke ali kamnin. Opisano modeliranje ilustriramo z rezultati dveh numeričnih primerov, ki se nanašata na lomljenje betonskih prizmatičnih nosilcev s tritočkovnim in štiritočkovnim upogibnim testom.

Ključne besede: modeliranje odpovedi materiala, metoda končnih elementov z vgrajeno nezveznostjo, krhki materiali, širjenje razpoke

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODELLING OF CRACK OUTSET AND PROPAGATION IN BRITTLE MATERIALS

Summary

We briefly describe the modelling of crack initiation and propagation in 2D solids made of brittle material. In particular, we deal with plane stress and plain strain solids made of materials such as concrete, masonry or rock. For an illustration, we present numerical examples related to fracturing of concrete prismatic beams using the three-point and four-point bending tests.

Key words: material failure modelling, embedded-discontinuity finite element method, brittle material, crack propagation

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si