Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 2006

Avtorji

David Koren, absolvent univerzitetnega študija na UL FGG
izr. prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

MODELIRANJE IN ANALIZA LESENIH ŽEBLJANIH NOSILCEV

UDK: 624.072.2:691.11:620.17

POVZETEK

Povzetek I V članku je opisan račun slojevitega lesenega žebljanega nosilca. Posamezni sloji nosilca so modelirani z linijskimi ali ploskovnimi končnimi elementi, stiki med sloji pa so modelirani s pomočjo nelinearnih elastičnih vzmeti. Stem je upoštevana možnost zamika med posameznimi sloji. Dobljeni rezultati so primerjani z razpoložljivimi eksperimentalnimi podatki. Račun nosilca je podan kot primer, ki nazorno prikaže, kako je mogoče s standardnim računalniškim programom za analizo konstrukcij pripraviti takšen model slojevite lesene konstrukcije, ki upošteva tudi možnost zdrsa na mestih lepljenih, žebljanih ali mozničenih spojev.

V članku je opisan račun slojevitega lesenega žebljanega nosilca. Posamezni sloji nosilca so modelirani z linijskimi ali ploskovnimi končnimi elementi, stiki med sloji pa so modelirani s pomočjo nelinearnih elastičnih vzmeti. Stem je upoštevana možnost zamika med posameznimi sloji. Dobljeni rezultati so primerjani z razpoložljivimi eksperimentalnimi podatki. Račun nosilca je podan kot primer, ki nazorno prikaže, kako je mogoče s standardnim računalniškim programom za analizo konstrukcij pripraviti takšen model slojevite lesene konstrukcije, ki upošteva tudi možnost zdrsa na mestih lepljenih, žebljanih ali mozničenih spojev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODELING AND ANALYSIS OF TIMBER NAILED BEAMS

SUMMARY

Povzetek I V članku je opisan račun slojevitega lesenega žebljanega nosilca. Posamezni sloji nosilca so modelirani z linijskimi ali ploskovnimi končnimi elementi, stiki med sloji pa so modelirani s pomočjo nelinearnih elastičnih vzmeti. Stem je upoštevana možnost zamika med posameznimi sloji. Dobljeni rezultati so primerjani z razpoložljivimi eksperimentalnimi podatki. Račun nosilca je podan kot primer, ki nazorno prikaže, kako je mogoče s standardnim računalniškim programom za analizo konstrukcij pripraviti takšen model slojevite lesene konstrukcije, ki upošteva tudi možnost zdrsa na mestih lepljenih, žebljanih ali mozničenih spojev.

An analysis of layered nailed timber beam is presented in this paper. The beam layers are described by beam or plane stress finite elements, and the interfaces are modeled by using nonlinear elastic springs, which enable taking into account an interlayer slip at interfaces. The results are compared with the available experimental data. The analysis of the beam is an example, which clearly shows that a standard structural analysis computer program can be used to prepare a model of a layered timber structure, which takes into account interlayer slips at glued, nailed or doweled interfaces.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si