Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

prof. dr. Mitja Brilly, dipl. gradb. inž.

MODEL PODTALNICE LJUBLJANSKEGA POLJA

UDK: 627.12+628.1.033

 

POVZETEK
Za analizo in prognozo bodočega režima podtalnice Ljubljanskega polja je izdelan model za obdobje osmih let od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1985 in štiri variante izračuna. (Varianta brez poglabljanja struge reke Save in tri variante povečanega črpanja podtalnice za potrebe Ljubljanskega vodovoda). Umerjanje modela omogoča uspešno simulacijo in prognozo režima podtalnice Ljubljanskega polja. Z nadaljevanjem meritev infiltracije ter gladin podtalnice bo mogoče v bodoče model razvijati za potrebe planiranja in prognozo posegov za povečanje zmogljivosti in zaščito podtalnice.

 

POVZETEK

Za analizo in prognozo bodočega režima podtalnice Ljubljanskega polja je izdelan model za obdobje osmih let od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1985 in štiri variante izračuna. (Varianta brez poglabljanja struge reke Save in tri variante povečanega črpanja podtalnice za potrebe Ljubljanskega vodovoda). Umerjanje modela omogoča uspešno simulacijo in prognozo režima podtalnice Ljubljanskega polja. Z nadaljevanjem meritev infiltracije ter gladin podtalnice bo mogoče v bodoče model razvijati za potrebe planiranja in prognozo posegov za povečanje zmogljivosti in zaščito podtalnice.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GROUNDWATER MODEL OF LJUBLJANA AQUIFER

SUMMARY

The aquifer is a basin 77 square kilometers in area and more than 100 meter deep. It has been filled to its present level with gravel sediments from the river Sava. Groundwater levels in the aquifer are primarily controlled by water levels in the river Sava. In the western and central parts of the Ljubljansko polje aquifer, water infiltrates from the river bad to the aquifer, flows through and drains to the river through eastern edge. Groundwater modeling studies were performed to investigate the protection of groundwater, groundwater recharge and hydro-power development.

POVZETEK
Za analizo in prognozo bodočega režima podtalnice Ljubljanskega polja je izdelan model za obdobje osmih let od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1985 in štiri variante izračuna. (Varianta brez poglabljanja struge reke Save in tri variante povečanega črpanja podtalnice za potrebe Ljubljanskega vodovoda). Umerjanje modela omogoča uspešno simulacijo in prognozo režima podtalnice Ljubljanskega polja. Z nadaljevanjem meritev infiltracije ter gladin podtalnice bo mogoče v bodoče model razvijati za potrebe planiranja in prognozo posegov za povečanje zmogljivosti in zaščito podtalnice.

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si