Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1971

Avtorji

Petar Madžarac, dipl. oec.

Metodološki pristop k proračunu ekonomske efektivnosti programirane investicije

UDK: 338.984:624.07

METODOLOŠKI PRISTOP K PRORAČUNU EKONOMSKE EFEKTIVNOSTI PROGRAMIRANE INVESTICIJE
Vprašanje obsega in strukture razširjene reprodukcije v narodnem gospodarstvu je zelo zapleteno. Iz njenega gibanja izhajajo učinki, ki različno odsevajo na razvoj gospodarstva in na standard prebivalstva. Članek podaja ekonomske osnove in praktičen primer izračunavanja faktorjev in koeficientov, ki določajo rentabilnost programirane investicije. Na temelju analize in primerjave med raznimi variantami in koeficienti se je možno odločiti za optimalno rešitev.

METODOLOŠKI PRISTOP K PRORAČUNU EKONOMSKE EFEKTIVNOSTI PROGRAMIRANE INVESTICIJE

Vprašanje obsega in strukture razširjene reprodukcije v narodnem gospodarstvu je zelo zapleteno. Iz njenega gibanja izhajajo učinki, ki različno odsevajo na razvoj gospodarstva in na standard prebivalstva. Članek podaja ekonomske osnove in praktičen primer izračunavanja faktorjev in koeficientov, ki določajo rentabilnost programirane investicije. Na temelju analize in primerjave med raznimi variantami in koeficienti se je možno odločiti za optimalno rešitev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A methodology for the economical effect calculation by investment programming

 

METODOLOŠKI PRISTOP K PRORAČUNU EKONOMSKE EFEKTIVNOSTI PROGRAMIRANE INVESTICIJE
Vprašanje obsega in strukture razširjene reprodukcije v narodnem gospodarstvu je zelo zapleteno. Iz njenega gibanja izhajajo učinki, ki različno odsevajo na razvoj gospodarstva in na standard prebivalstva. Članek podaja ekonomske osnove in praktičen primer izračunavanja faktorjev in koeficientov, ki določajo rentabilnost programirane investicije. Na temelju analize in primerjave med raznimi variantami in koeficienti se je možno odločiti za optimalno rešitev.

 

A METHODOLOGY FOR THE ECONOMICAL EFFECT CALCULATION BY INVESTMENT PROGRAMMING

The question of size and structure of extended reproduction in the national economy is highly complicated. The results from the motion of this problem are the effects with different reflection on the development of economy, and on the common prosperity. The paper treats the economical bases and gives a practical example for the calculation of factors and coefficients determining the profitableness of investment. On the basis of the analysis and comparative calculus between various alternatives and coefficients the decision for the optimum solution is possible.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si