Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Janez Prosen, dipl. inž.
Aleksander Ljubič, dipl. inž.

METODA ZA DOLOČANJE STOPNJE TVORJENJA KOLESNIC NA JEDRIH IZ BITUMENSKIH OBRABNO-ZAPORNIH PLASTI

UDK: 625.85:620.178

POVZETE
Na kratko predstavljamo laboratorijsko metodo simulacije prometne obtežbe. Opisan je potek meritve stopnje tvorjenja deformacij v obliki kolesnic. Glede na raznovrstne asfaltne zmesi in njihovo namembnost je opisana metoda pomemben element pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij.*

POVZETEK

Na kratko predstavljamo laboratorijsko metodo simulacije prometne obtežbe. Opisan je potek meritve stopnje tvorjenja deformacij v obliki kolesnic. Glede na raznovrstne asfaltne zmesi in njihovo namembnost je opisana metoda pomemben element pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Method of Determination of Wheel-Xracking Rates on Bituminous Wearing Courses

POVZETE
Na kratko predstavljamo laboratorijsko metodo simulacije prometne obtežbe. Opisan je potek meritve stopnje tvorjenja deformacij v obliki kolesnic. Glede na raznovrstne asfaltne zmesi in njihovo namembnost je opisana metoda pomemben element pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij.*

SUMMARY

In short, we present a laboratory simulation of traffic loads. The process of measuring the rate of deformation in the form of a rut caused by the wheel is described. Due to the existence of different asphalt mixes and their use the described method is an important component in the planning of asphalt pavements.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si