Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

prof. dr. F. B. Damjanić, dipl. gradb. inž., zunanji profesor

METODA KONČNIH ELEMENTOV KOT SODOBNO ORODJE ZA REŠEVANJE INŽENIRSKIH NALOG

UDK: 624:519.61/.64

 

POVZETEK
Članek predstavlja kratek pregled avtorjevih raziskav na področju metode končnih elementov s poudarkom na nelinearni mehaniki. Predstavljeni numerični modeli so namenjeni reševanju različnih praktičnih problemov. Na kratko so opisani modeli za armirani beton, lupine, dinamično interakcijo konstrukcije in tekočine, toplotno in toplotnomehansko analizo, za simulacijo preoblikovalnih procesov ter uvedba neskončnih elementov v nekatere od naštetih modelov.

 

POVZETEK

Članek predstavlja kratek pregled avtorjevih raziskav na področju metode končnih elementov s poudarkom na nelinearni mehaniki. Predstavljeni numerični modeli so namenjeni reševanju različnih praktičnih problemov. Na kratko so opisani modeli za armirani beton, lupine, dinamično interakcijo konstrukcije in tekočine, toplotno in toplotnomehansko analizo, za simulacijo preoblikovalnih procesov ter uvedba neskončnih elementov v nekatere od naštetih modelov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

USE OF FINITE ELEMENT METHOD AS A MODERN TOOL FOR ANALYSIS OF ENGINEERING PROBLEMS

 

POVZETEK
Članek predstavlja kratek pregled avtorjevih raziskav na področju metode končnih elementov s poudarkom na nelinearni mehaniki. Predstavljeni numerični modeli so namenjeni reševanju različnih praktičnih problemov. Na kratko so opisani modeli za armirani beton, lupine, dinamično interakcijo konstrukcije in tekočine, toplotno in toplotnomehansko analizo, za simulacijo preoblikovalnih procesov ter uvedba neskončnih elementov v nekatere od naštetih modelov.

 

SUMMARY

This paper presents a brief review of our research results in the area of Finite Element Methods with the particular emphasis on the nonlinear engineering mechanics. Numerical models developed for the solution of various practical problems are here summarized. The structural reinforced concrete and shell analysis, the dynamic fluid-structure interaction, the thermal and thermomechanical analysis, infinite elements and industrial forming processes are briefly outlined and a list of related references is presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si