Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

prof. dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž.
asist. dr. Matjaž Četina, dipl. gradb. inž.

MATEMATIČNO MODELIRANJE TOKOV IN DISPERZIJE HRANIV V BOHINJSKEM JEZERU

UDK: 532.57:519.87

povzetek r« * mmmmmmmm m mm........................■
Tudi v Bohinjskem jezeru kažejo meritve znamenja mezotrofnosti. Eden od nujnih korakov pri iskanju optimalnih ukrepov za izboljšanje kakovosti vode je določitev poteka tokov in širjenja hraniv v jezeru. To smo izvršili s tridimenzionalnim matematičnim modelom, ki smo ga prej verificirali z meritvami površinskih tokov v naravi.
Simulacije smo izvršili za pomladne, poletne in jesenske razmere (različna toplotna stratifikacija) ter za brezvetrje, vzhodni in zahodni veter. Izvore hraniv smo upoštevali ob vikendih pri Savici, v avtocampu in na poljih pri Stari Fužini.
Rezultati kažejo, da že šibak veter (1-2 m/s) spremeni sliko cirkulacije zaradi samega pretoka. V času poletne stratifikacije v vertikalnem prerezu nastaneta ob vetru dva ločena vrtinca, ki skoraj preprečujeta ozračevanje spodnjih slojev. V pozni jeseni pa nastane en sam vrtinec do dna, ki omogoča izmenjavo kisika.

POVZETEK

Tudi v Bohinjskem jezeru kažejo meritve znamenja mezotrofnosti. Eden od nujnih korakov pri iskanju optimalnih ukrepov za izboljšanje kakovosti vode je določitev poteka tokov in širjenja hraniv v jezeru. To smo izvršili s tridimenzionalnim matematičnim modelom, ki smo ga prej verificirali z meritvami površinskih tokov v naravi.

Simulacije smo izvršili za pomladne, poletne in jesenske razmere (različna toplotna stratifikacija) ter za brezvetrje, vzhodni in zahodni veter. Izvore hraniv smo upoštevali ob vikendih pri Savici, v avtocampu in na poljih pri Stari Fužini.

Rezultati kažejo, da že šibak veter (1-2 m/s) spremeni sliko cirkulacije zaradi samega pretoka. V času poletne stratifikacije v vertikalnem prerezu nastaneta ob vetru dva ločena vrtinca, ki skoraj preprečujeta ozračevanje spodnjih slojev. V pozni jeseni pa nastane en sam vrtinec do dna, ki omogoča izmenjavo kisika.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MATHEMATICAL MODELLING OF CIRCULATION AND DISPERSION OF NUTRIENTS IN BOHINJ LAKE

 

povzetek r« * mmmmmmmm m mm........................■
Tudi v Bohinjskem jezeru kažejo meritve znamenja mezotrofnosti. Eden od nujnih korakov pri iskanju optimalnih ukrepov za izboljšanje kakovosti vode je določitev poteka tokov in širjenja hraniv v jezeru. To smo izvršili s tridimenzionalnim matematičnim modelom, ki smo ga prej verificirali z meritvami površinskih tokov v naravi.
Simulacije smo izvršili za pomladne, poletne in jesenske razmere (različna toplotna stratifikacija) ter za brezvetrje, vzhodni in zahodni veter. Izvore hraniv smo upoštevali ob vikendih pri Savici, v avtocampu in na poljih pri Stari Fužini.
Rezultati kažejo, da že šibak veter (1-2 m/s) spremeni sliko cirkulacije zaradi samega pretoka. V času poletne stratifikacije v vertikalnem prerezu nastaneta ob vetru dva ločena vrtinca, ki skoraj preprečujeta ozračevanje spodnjih slojev. V pozni jeseni pa nastane en sam vrtinec do dna, ki omogoča izmenjavo kisika.

 

SUMMARY

Some measurements show first signs of mesotrophic state in Bohinj lake. In order to find optimal measures for water quality improvement it is necessary to determine water circulation and dispersion of nutrients in the lake. For this purpose, a three-dimensional mathematical model initially verified and calibrated by surface flow measurements in the lake was used.

The flow simulations were performed for different vertical heat stratification conditions in spring, summer and autumn with no wind and characteristic eastern and western winds. The nutrient impacts from cottages near the Savica river inflow, from Ukanc autocamp and agricultural land near Stara Fužina village were taken into account.

The results show that even weak wind (1 to 2 m/s) is sufficient to change the circulation caused by the discharge through the lake only. In summer conditions of strong stratification, two separate vortexes are established in vertical cross-section which almost prevents the aeration of lower layers. However, in late autumn good oxygen exchange is possible due to only one established vortex form the surface to bottom.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si