Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

Peter Fajfar

LJUBLJANSKI NEBOTIČNIK - Skrb za potresno varnost v tridesetih letih

UDK: 699.841„1930”

POVZETE K -
Natančno 36 let po ljubljanskem potresu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za Nebotičnik. Zanimivo je, da je bila v dovoljenju zahtevana potresna izolacija konstrukcije, kar dokazuje skrb za potresno varnost v tem zgodnjem času. Čeprav je bila ideja o potresni izolaciji stavb znana že prej, nam ni znano, da bi bila kjerkoli na svetu pred tem uporabljena v praksi. V prispevku je reproduciran del originalnega teksta gradbenega dovoljenja.

POVZETEK 

Natančno 36 let po ljubljanskem potresu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za Nebotičnik. Zanimivo je, da je bila v dovoljenju zahtevana potresna izolacija konstrukcije, kar dokazuje skrb za potresno varnost v tem zgodnjem času. Čeprav je bila ideja o potresni izolaciji stavb znana že prej, nam ni znano, da bi bila kjerkoli na svetu pred tem uporabljena v praksi. V prispevku je reproduciran del originalnega teksta gradbenega dovoljenja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE “SKYSCRAPER” OF LJUBLJANA - The concern for seismic safety in thirties

POVZETE K -
Natančno 36 let po ljubljanskem potresu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za Nebotičnik. Zanimivo je, da je bila v dovoljenju zahtevana potresna izolacija konstrukcije, kar dokazuje skrb za potresno varnost v tem zgodnjem času. Čeprav je bila ideja o potresni izolaciji stavb znana že prej, nam ni znano, da bi bila kjerkoli na svetu pred tem uporabljena v praksi. V prispevku je reproduciran del originalnega teksta gradbenega dovoljenja.

SUMMARY

Exactly 36 years after the earthquake in Ljubljana, the construction of the first "high-rise«"building (called "the skyscraper" by the inhabitans of Ljubljana) was approved. It is interesting that the base isolation of the construction was required which proves the concern for seismic safety in those early days. Although the idea of the base isolation of buildings was known before, the "skyscraper" represents, according to our knowledge, its first application in practice in the world. A part of the original document of the official approval is reproduced in the text.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si