Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9 - 2006

Avtorji

Franc Maleiner, univ. dipl. kom. inž.

LAGUNSKE ČISTILNE NAPRAVE

UDK: 628.32

Povzetek I Po vsem svetu se že desetletja uspešno uporablja na tisoče lagunskih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih ter industrijskih odpadnih vod. Ta nedvomno najbolj ceneni, nezahtevni, varni ter najbolj varčni način čiščenja komunalnih odpadnih vod je slovenski strokovni praksi praktično neznan in se sploh ne uporablja, čeprav ga DWA e.V. strokovno priznava kot »stanje tehnike« in izrecno priporoča njegovo uporabo za podeželsko strukturirana naselja.

POVZETEK

Po vsem svetu se že desetletja uspešno uporablja na tisoče lagunskih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih ter industrijskih odpadnih vod. Ta nedvomno najbolj ceneni, nezahtevni, varni ter najbolj varčni način čiščenja komunalnih odpadnih vod je slovenski strokovni praksi praktično neznan in se sploh ne uporablja, čeprav ga DWA e.V. strokovno priznava kot »stanje tehnike« in izrecno priporoča njegovo uporabo za podeželsko strukturirana naselja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LAGOON TREATMENT PLANTS

SUMMARY

Povzetek I Po vsem svetu se že desetletja uspešno uporablja na tisoče lagunskih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih ter industrijskih odpadnih vod. Ta nedvomno najbolj ceneni, nezahtevni, varni ter najbolj varčni način čiščenja komunalnih odpadnih vod je slovenski strokovni praksi praktično neznan in se sploh ne uporablja, čeprav ga DWA e.V. strokovno priznava kot »stanje tehnike« in izrecno priporoča njegovo uporabo za podeželsko strukturirana naselja.

Lagoon treatment plants for cleaning sanitary and industrial waste-water have been successfully used all over the world for decennials. This very cheap, simple, safe and most economical treatment process is practically unknown in Slovene profession, and it is not used at all, though it is recognized by DWA e.V. as the so called »State-of-the-Art«. DWA e.V. explicitly recommends lagoon WWTP for the country type of a settlement (small rural communities).

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si