Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Peter Muck, dipl. grad. inž.
Mojca Šolar-Šmid, dipl. grad. inž.
Marina Pintar, dipl. kmet. inž.

KRAJINSKO-EKOLOŠKI VIDIKI UREJANJA POVRŠINSKIH VODOTOKOV - SAVSKE MRTVICE OD LITIJE DO LJUBLJANE

UDK: 627.15:502.6

POVZETEK 65 i*-* M Si
Urejanje reke Save med Ljubljano in Litijo so prekinile dinamiko nastajanja in razvoja mrtvic. Prepletenost dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje mrtvice, je zaradi kompleksnosti predstavljiva le v shemah. Sodobni naravovarstveni pristopi pri urejanju vodotokov zajemajo tudi vzpostavitve vodnih režimov v področju mrtvic ob reguliranih vodotokih, da bi lahko delovale v kar najbolj naravni obliki. Če hočemo to doseči jih moramo v celoti dobro spoznati.

POVZETEK

Urejanje reke Save med Ljubljano in Litijo so prekinile dinamiko nastajanja in razvoja mrtvic. Prepletenost dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje mrtvice, je zaradi kompleksnosti predstavljiva le v shemah. Sodobni naravovarstveni pristopi pri urejanju vodotokov zajemajo tudi vzpostavitve vodnih režimov v področju mrtvic ob reguliranih vodotokih, da bi lahko delovale v kar najbolj naravni obliki. Če hočemo to doseči jih moramo v celoti dobro spoznati.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LANDSCAPE AND ECOLOGICAL POINT OF VIEW IN SURFACE WATER REGULATION

 

POVZETEK 65 i*-* M Si
SUMMARY
Formation and development dynamics of old streams of Sava river between Ljubljana and Litija was interrupted by regulations. Factors wich affect on formation of old streams are very complex conected and so only presentable by scheme. In the mean of today’s ecological and landscape protection measures in water regulation we try to restore water regime in wich old streams could function in the most natural way. A good knowladge of them is necessery if we want to reach this.
SUMMARY
Formation and development dynamics of old streams of Sava river between Ljubljana and Litija was interrupted by regulations. Factors wich affect on formation of old streams are very complex conected and so only presentable by scheme. In the mean of today’s ecological and landscape protection measures in water regulation we try to restore water regime in wich old streams could function in the most natural way. A good knowladge of them is necessery if we want to reach this.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si