Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb.

KONSTRUKCIJSKO-ARHITEKTONSKA ZASNOVA KOROŠKEGA MOSTU V MARIBORU

UDK: 624.21:625.745.1

POVZETE K - ' " - ^
V prispevku je opisana konstrukcijska in arhitektonska zasnova Koroškega mostu v Mariboru, ki je sicer še v gradnji in bo predvidoma končan do junija 1996. Most je meri skupno 247 m in premošča reko Dravo z glavnim razponom dolžine 110 m.
Koroški most, ki ga tvorita 2 ločeni prednapeti škatlasti okvirni konstrukciji, sodi med projektantsko-tehnično in tehnološko-izvedbeno med najzahtevnejše premostitvene objekte, ki se gradijo danes v Republiki Sloveniji.
S svojo vitkostjo, transparentnostjo in konstrukcijsko skladnostjo pa se bo po končani izgradnji mirno vključil v mestno okolje ter dolino reke Drave.

POVZETEK

V prispevku je opisana konstrukcijska in arhitektonska zasnova Koroškega mostu v Mariboru, ki je sicer še v gradnji in bo predvidoma končan do junija 1996. Most je meri skupno 247 m in premošča reko Dravo z glavnim razponom dolžine 110 m.

Koroški most, ki ga tvorita 2 ločeni prednapeti škatlasti okvirni konstrukciji, sodi med projektantsko-tehnično in tehnološko-izvedbeno med najzahtevnejše premostitvene objekte, ki se gradijo danes v Republiki Sloveniji.

S svojo vitkostjo, transparentnostjo in konstrukcijsko skladnostjo pa se bo po končani izgradnji mirno vključil v mestno okolje ter dolino reke Drave.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL CONCEPT OF THE »KOROŠKI MOST« IN MARIBOR

SUMMARY

The article describes the structural and architectural concept of the "Koroški most" bridge in Maribor which, however, is still under construction and is expected to be completed by June 1996. The overall bridge length is 247 m, its main span crossing the Drava River being 110 m.

Desingred as 2 separate prestressed box frame constructions, the "Koroški most" bridge, considering the designing, technical, technological and executional points of view, is believed to be one of the most exacting projects currently under construction in the Republic of Slovenia.

Owing to its slenderness, transparency and constructional harmony, it will calmly integrate into the urban environment and the Drava River valley upon its completion.

POVZETE K - ' " - ^
V prispevku je opisana konstrukcijska in arhitektonska zasnova Koroškega mostu v Mariboru, ki je sicer še v gradnji in bo predvidoma končan do junija 1996. Most je meri skupno 247 m in premošča reko Dravo z glavnim razponom dolžine 110 m.
Koroški most, ki ga tvorita 2 ločeni prednapeti škatlasti okvirni konstrukciji, sodi med projektantsko-tehnično in tehnološko-izvedbeno med najzahtevnejše premostitvene objekte, ki se gradijo danes v Republiki Sloveniji.
S svojo vitkostjo, transparentnostjo in konstrukcijsko skladnostjo pa se bo po končani izgradnji mirno vključil v mestno okolje ter dolino reke Drave.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si