Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1974

Avtorji

Štefan Faith, dipl. inž.

KOEFICIENT UKLONA IN REDUCIRANE PRIMERJALNE NAPETOSTI ZA JEKLA PO NOVIH STANDARDIH JUS C.BO.500

UDK: 624.014.2

 

Izračunani so co-koeficienti in primerjalne napetosti za jekla CN 24, CN 26, CN 29 in CN36 po novih standardih JUS C.BO.500 iz leta 1970. ki so prikazani tabelarično, s čimer je olajšana stabilitetna preiskava jeklenih konstrukcij pri vsakdanjem praktičnem računanju.

 

Izračunani so koeficienti in primerjalne napetosti za jekla ČN 24, ČN 26, ČN 29 in ČN36 po novih standardih JUS C.BO.500 iz leta 1970. ki so prikazani tabelarično, s čimer je olajšana stabilitetna preiskava jeklenih konstrukcij pri vsakdanjem praktičnem računanju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BENDING VALUES AND REDUCED COMPARATIVE STRESSES FOR STEELS WITH REGARD TO THE NEW PRESCRIPTIONS JUS C.BO.500

 

Izračunani so co-koeficienti in primerjalne napetosti za jekla CN 24, CN 26, CN 29 in CN36 po novih standardih JUS C.BO.500 iz leta 1970. ki so prikazani tabelarično, s čimer je olajšana stabilitetna preiskava jeklenih konstrukcij pri vsakdanjem praktičnem računanju.

 

In the paper there are given the bending values and the comparative stresses for steels ČN 24, ČN 26, ČN 29 and CN 36 with regard to the new prescriptions JUS C.BO.500 from the year 1970. The values are shown in the tables which make easier the stability investigation of steel structures at the practical calculus.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si