Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1989

Avtorji

Dr. Leopold Vehovar

KATODNA ZAŠČITA PREDNAPETIH KONSTRUKCIJ, DA? NE! -VPLIV BLODEČIH ELEKTRIČNIH TOKOV

UDK: 620.193:621.3:624

POVZETEK
Prispevek obravnava faktorje, ki vplivajo na krhkost prednapetih jekel v prednapetih konstrukcijah zaradi katodne zaščite. Obravnavani pa so še anodni in katodni efekti, ki so lahko v posebnih primerih prisotni zaradi blodečih tokov. Atomarni vodik, ki se tvori, lahko prodira v kovino z vsemi pripadajočimi negativnimi posledicami. Pri običajnem mehkem jeklu lahko tovrstne posledice zanemarimo, pri prednapetem jeklu z zelo visoko natezno trdnostjo, ki je v praksi tudi zelo obremenjeno, pa se poraja velika tendenca nastajanja vodikove krhkosti. Negativnega katodnega učinka torej ni možno izključiti.

POVZETEK

Prispevek obravnava faktorje, ki vplivajo na krhkost prednapetih jekel v prednapetih konstrukcijah zaradi katodne zaščite. Obravnavani pa so še anodni in katodni efekti, ki so lahko v posebnih primerih prisotni zaradi blodečih tokov. Atomarni vodik, ki se tvori, lahko prodira v kovino z vsemi pripadajočimi negativnimi posledicami. Pri običajnem mehkem jeklu lahko tovrstne posledice zanemarimo, pri prednapetem jeklu z zelo visoko natezno trdnostjo, ki je v praksi tudi zelo obremenjeno, pa se poraja velika tendenca nastajanja vodikove krhkosti. Negativnega katodnega učinka torej ni možno izključiti.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE CATHODIC PROTECTION OF PRESTRESSED STRUCTURES, YES? NO! -THE INFKLUENCE OF STRAY ELECTRICAL CURRENTS

 

POVZETEK
Prispevek obravnava faktorje, ki vplivajo na krhkost prednapetih jekel v prednapetih konstrukcijah zaradi katodne zaščite. Obravnavani pa so še anodni in katodni efekti, ki so lahko v posebnih primerih prisotni zaradi blodečih tokov. Atomarni vodik, ki se tvori, lahko prodira v kovino z vsemi pripadajočimi negativnimi posledicami. Pri običajnem mehkem jeklu lahko tovrstne posledice zanemarimo, pri prednapetem jeklu z zelo visoko natezno trdnostjo, ki je v praksi tudi zelo obremenjeno, pa se poraja velika tendenca nastajanja vodikove krhkosti. Negativnega katodnega učinka torej ni možno izključiti.

 

SUMMARY

This paper discusses factors affecting the embrittlement of prestressing steel in prestressed structures due to cathodic protection. There are also anodic and particularly cathodic effects arising from stray currents which may be present in special cases. The atomic hydrogen formed may penetrate the metal with all the attendant negative consequences. With ordinary mild steels, these consequences can usually be neglected but with prestressing steel which has a very high ultimate tensile strength and which in practice is usally in a high-loaded condition, there is a strong tendency for hydrogen embrittlement to occur. Thus, a possible adverse cathodic effect cannot be excluded.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si