Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

mag. Alojz Sever, dipl. inž.

KAKOVOST - ZAVEZA POSLOVNEGA VODSTVA

UDK: 624:338:658.56

POVZET
Uspešnost vsakega kolektiva je v veliki meri odvisna od ustrezno organiziranega in vodenega kontrolnega organa, ki s svojimi aktivnostmi zagotavlja kakovost sistema. Visokostrokovna profesionalnost kontrolne ekipe, vzpostavljeni sistem kontrole kakovosti v kolektivu, direktna podrejenost najožjemu vodstvu ter sprejemanje strokovnih pobud in rešitev, zagotavljajo kolektivu primat med sorodnimi organizacijami.
Nesporen dokaz za to je SCT, ki je v svoji 50-letni zgodovini dosegal uspehe tudi z dognanji in aktivnostmi lastnega Sektorja kakovosti - IGMAT, d.o.o.

POVZETEK

Uspešnost vsakega kolektiva je v veliki meri odvisna od ustrezno organiziranega in vodenega kontrolnega organa, ki s svojimi aktivnostmi zagotavlja kakovost sistema. Visokostrokovna profesionalnost kontrolne ekipe, vzpostavljeni sistem kontrole kakovosti v kolektivu, direktna podrejenost najožjemu vodstvu ter sprejemanje strokovnih pobud in rešitev, zagotavljajo kolektivu primat med sorodnimi organizacijami.

Nesporen dokaz za to je SCT, ki je v svoji 50-letni zgodovini dosegal uspehe tudi z dognanji in aktivnostmi lastnega Sektorja kakovosti - IGMAT, d.o.o.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Quality - Assured by Business Management

POVZET
Uspešnost vsakega kolektiva je v veliki meri odvisna od ustrezno organiziranega in vodenega kontrolnega organa, ki s svojimi aktivnostmi zagotavlja kakovost sistema. Visokostrokovna profesionalnost kontrolne ekipe, vzpostavljeni sistem kontrole kakovosti v kolektivu, direktna podrejenost najožjemu vodstvu ter sprejemanje strokovnih pobud in rešitev, zagotavljajo kolektivu primat med sorodnimi organizacijami.
Nesporen dokaz za to je SCT, ki je v svoji 50-letni zgodovini dosegal uspehe tudi z dognanji in aktivnostmi lastnega Sektorja kakovosti - IGMAT, d.o.o.

SUMMARY

The efficacy of every working collective depends greatly on an adequately organised and guided control body which can assure the quality of the system through its operations. Highly-skilled professionals in the group, a quality control system well-established in the working collective, direct subordination to the chief management and the acceptance of expert initiatives and solutions all ensure the working collective has pre-eminence above comparable organisations.

SCT gives incontestable evidence that it has also achieved its 50-year tradition of success through research and the activities of its quality control division - IGMAT LTD.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si