Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1979

Avtorji

Savo Janežič, dipl. inž.
Franc Zupan, dipl. inž.

Jez na Savi za potrebe hladilne vode za NE Krško

UDK: 627.8

Jez na Savi je zgrajen v sklopu objektov, ki preskrbujejo nuklearno elektrarno Krško s hladilno vodo in »nujno vodo« (»essential water«).
Izbrana je bila taka konstrukcija jezu, ki tudi v primeru katastrofalnega potresa ob istočasnem minimalnem pretoku v Savi zagotavlja zajezitev, potrebno za preskrbo NE Krško z »nujno vodo« (1 m3/sek).
Temeljna tla, na katerih leži jez, so sestavljena iz dobro konsolidiranega melja z dobro nosilnostjo, ki pa v vodi in na zraku hitro razpada. Zato je izpuščen direnažni sistem pod temeljem jezu. Jez je dimenzioniran na polne vzgonske pritiske, ki znašajo maksimalno 3,05 m vodnega stebra.
Tesnilno armiranobetonska diafragma, predvidena na niz vodnem robu jezu, ima za nalogo preprečiti kroženje vode pod jezom in v zvezi s tem pojav regresivne erozije, pa tudi zagotoviti njegovo stabilnost v primeru večje erozije nizvodno od podslapja. Na kratko je opisana tehnično rešitev samega jezu in gradbene jame, v kateri so se poleg jezu gradili tudi vsi objektii ki so povezani s preskrbo NE Krško s hladilno vodo.
Poseben problem, ki je bil natančno preštudiran na hidravličnem modelu, je gibanje vlečenega nanosa skozi akumulocijski bazen, preprečevanje njegovega usedanja in vnašanj v vtočne objekte črpališča.
potrebne za preprečitev vnašanja nanosa v vtoke črpališč.

Jez na Savi je zgrajen v sklopu objektov, ki preskrbujejo nuklearno elektrarno Krško s hladilno vodo in »nujno vodo« (»essential water«).

Izbrana je bila taka konstrukcija jezu, ki tudi v primeru katastrofalnega potresa ob istočasnem minimalnem pretoku v Savi zagotavlja zajezitev, potrebno za preskrbo NE Krško z »nujno vodo« (1 m3/sek).

Temeljna tla, na katerih leži jez, so sestavljena iz dobro konsolidiranega melja z dobro nosilnostjo, ki pa v vodi in na zraku hitro razpada. Zato je izpuščen direnažni sistem pod temeljem jezu. Jez je dimenzioniran na polne vzgonske pritiske, ki znašajo maksimalno 3,05 m vodnega stebra.

Tesnilno armiranobetonska diafragma, predvidena na niz vodnem robu jezu, ima za nalogo preprečiti kroženje vode pod jezom in v zvezi s tem pojav regresivne erozije, pa tudi zagotoviti njegovo stabilnost v primeru večje erozije nizvodno od podslapja. Na kratko je opisana tehnično rešitev samega jezu in gradbene jame, v kateri so se poleg jezu gradili tudi vsi objektii ki so povezani s preskrbo NE Krško s hladilno vodo.

Poseben problem, ki je bil natančno preštudiran na hidravličnem modelu, je gibanje vlečenega nanosa skozi akumulocijski bazen, preprečevanje njegovega usedanja in vnašanj v vtočne objekte črpališča.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The weir on the Sava river lor cooling water purposes for NPP Krško

 

Jez na Savi je zgrajen v sklopu objektov, ki preskrbujejo nuklearno elektrarno Krško s hladilno vodo in »nujno vodo« (»essential water«).
Izbrana je bila taka konstrukcija jezu, ki tudi v primeru katastrofalnega potresa ob istočasnem minimalnem pretoku v Savi zagotavlja zajezitev, potrebno za preskrbo NE Krško z »nujno vodo« (1 m3/sek).
Temeljna tla, na katerih leži jez, so sestavljena iz dobro konsolidiranega melja z dobro nosilnostjo, ki pa v vodi in na zraku hitro razpada. Zato je izpuščen direnažni sistem pod temeljem jezu. Jez je dimenzioniran na polne vzgonske pritiske, ki znašajo maksimalno 3,05 m vodnega stebra.
Tesnilno armiranobetonska diafragma, predvidena na niz vodnem robu jezu, ima za nalogo preprečiti kroženje vode pod jezom in v zvezi s tem pojav regresivne erozije, pa tudi zagotoviti njegovo stabilnost v primeru večje erozije nizvodno od podslapja. Na kratko je opisana tehnično rešitev samega jezu in gradbene jame, v kateri so se poleg jezu gradili tudi vsi objektii ki so povezani s preskrbo NE Krško s hladilno vodo.
Poseben problem, ki je bil natančno preštudiran na hidravličnem modelu, je gibanje vlečenega nanosa skozi akumulocijski bazen, preprečevanje njegovega usedanja in vnašanj v vtočne objekte črpališča.
potrebne za preprečitev vnašanja nanosa v vtoke črpališč.

 

The weir on the Sava river was built together with the structures which provide the NPP Krško with cooling and »essential« water. A structure of the weir was chosen which assures the required water level, necessary for the supply of NPP Krško ith »essential water« even in the case of simultaneous occurence of catastrophic earthquake and minimum water discharge of the Sava river.

The foundation ground of the weir is well consolidated tertiary silt, with good bearing capacity, but quickly dacaying in contact with water and air. Therefore the foundation vas done without drainage system. The weir is sized for the full uplift pressure which amounts to maximum 3,05 m water column. The watertight reinforced concrete diafragm wall at the downstream end of the weir has a double function: to prevent the regressive erosion due to water circulation under the weir and to protect the stability of the weir in the case of deep erosion downstream of the stiliing pool.

The technical solution of the weir, as well as of the construction pit, in which all the structures connected with water supply of the NPP Krško were being built, are briefly described.

The problem of sediment load transport through the storage reservoir, prevention of gravel sedimentation and its entering into the pumping stations instake structures was studied on a big scale hydraulic model.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si