Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977

Avtorji

Engelbert Hribernik, s sodelavci
Alojz Hussu, s sodelavci
Emil Keržan, s sodelavcem
Dušan Moškon, s sodelavci
Beno Pehani, s sodelavci
Rudi Rajar
Janez Reflak, s sodelavci
Vladimir Ribarič, s sodelavci
Vlado Ribarič, s sodelavci
Miran Saje, s sodelavci
Ivan Sovinc, s sodelavci
Pavel Štular
Stane Terčelj, s sodelavci

Iz Raziskovalne skupnosti Slovenije - Izvlečki

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Proceedings of Research institutions of Slovenia - Extracts

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si