Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 1984

Avtorji

Savo Janežič, dipl. gradb. inž.
Dušan Somrak, dipl. gradb. inž.

IZGRADNJA VERIGE HIDROELEKTRARN NA SAVI

UDK: 627.8.036

 

Povzetek
V prispevku je dan pregled možne energetske izrabe odseka Save od HE Medvode do sliovensko-hrva-ške meje. Predlagan je tudi prioritetni vrstni red gradnje glede na proizvodnjo električne energije in problematiko, ki nastopa pri gradnji ter zainteresiranosti lokalnih dejavnikov zanjo. Piri obdelavi je posvečena večja pozornost izgradnji prvega odseka — sedmih HE od HE Vrhovo do HE Mokrice, ki predstavlja skupno s HE Brežice izravnalno stopnjo za izpuščanje naravnih pretokov Save na hrvaško stran. Letna proizvodnja tega odseka predstavlja tudi 46 %> celotne letne proizvodnje vseh treh odsekov skupaj.
Z vodogospodarskega stališča, predvsem glede na čedalje večje zniževanje nivoja podtalnice na Ljubljanskem področju in s tem pomanjkanjem pitne vode, bo izgradnja III. odsega, od HE Tacen do HE Ponoviče, postala v bldžni bodočnosti zelo zanimiva.
Tretji odsek od HE Renk do HE Suhadol bo glede na prisotnost železnice in cestar ter ozkega prostora (kanjon Save) za gradnjo najzahtevnejši in zato verjetno tudi zadnji v izgradnji.
Zavedati pa se moramo, da bo le izgradnja celotne verige zagotovila optimalno energetsko izkoriščenost reke Save in da bo le tako veriga hirloelektrarn obratovala tako, kot je bilo s projektom (študije) zamišljeno.

 

Povzetek

V prispevku je dan pregled možne energetske izrabe odseka Save od HE Medvode do sliovensko-hrva-ške meje. Predlagan je tudi prioritetni vrstni red gradnje glede na proizvodnjo električne energije in problematiko, ki nastopa pri gradnji ter zainteresiranosti lokalnih dejavnikov zanjo. Piri obdelavi je posvečena večja pozornost izgradnji prvega odseka — sedmih HE od HE Vrhovo do HE Mokrice, ki predstavlja skupno s HE Brežice izravnalno stopnjo za izpuščanje naravnih pretokov Save na hrvaško stran. Letna proizvodnja tega odseka predstavlja tudi 46 %> celotne letne proizvodnje vseh treh odsekov skupaj.

Z vodogospodarskega stališča, predvsem glede na čedalje večje zniževanje nivoja podtalnice na Ljubljanskem področju in s tem pomanjkanjem pitne vode, bo izgradnja III. odsega, od HE Tacen do HE Ponoviče, postala v bldžni bodočnosti zelo zanimiva.

Tretji odsek od HE Renk do HE Suhadol bo glede na prisotnost železnice in cestar ter ozkega prostora (kanjon Save) za gradnjo najzahtevnejši in zato verjetno tudi zadnji v izgradnji.

Zavedati pa se moramo, da bo le izgradnja celotne verige zagotovila optimalno energetsko izkoriščenost reke Save in da bo le tako veriga hirloelektrarn obratovala tako, kot je bilo s projektom (študije) zamišljeno.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si