Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Stanko Hribar, dipl. inž. gr., nadzorni inženir

IZGRADNJA PREDOROV NA ODSEKU AC MALENCE-ŠMARJE SAP

UDK: 624.191:625.711.4

THE TUNNEL CONSTRUCTION ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP SUMMARY I : II ' II

POVZETEK

Pri izgradnji dolenjske avtoceste - odsek Malence-Šmarje Sap sta v izgradnji dva dvocevna cestna predora v skupni dolžini preko 1500 m.
Izkopna dela se izvajajo po novoavstrijski metodi. Geologija hribine v predorskih ceveh obeh predorov se bistveno razlikuje - Debeli hrib, kjer prevladuje glinasti karbonski skrilavec in Mali vrh, kjer prevladuje razpokan dolomit.
Z ozirom na geologijo se dela pri izkopu predorskih cevi izvajajo po dveh metodologijah - Debeli hrib s pomočjo miniranja, Mali vrh s predorsko frezo.
Prečni profil predorske cevi je 95 m2, svetli profil predora pa ima dimenzije: višina je 4,75 m, širina je 8,50 m. Vozišče bo betonsko na podlagi iz 6 cm bituminiranega drobljenca in 20 cm tampona.
Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE TUNNEL CONSTRUCTION ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP

 

THE TUNNEL CONSTRUCTION ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP SUMMARY I : II ' II

 

SUMMARY

There are with the construction of the motorway - section Malence-Šmarje Sap through the region Dolenjska, under construction two double tube road tunnels in their total length of above 1500 m.

The excavation works are carried out according to the new Austrian method. The soil geology in the tunnel tube of both tunnels differ essentially - the tunnel Debeli hrib with the prevailing clayey carbonic schist and Mali vrh with the prevailing highly crackeed dolomite.

With regard to such geology the excavation works for the tunnel tube are performed on the basis of two methodologies - the tunnel Debeli hrib by mining and the tunnel Mali vrh by tunnel grooving.

The tunnel tube cross section is 95 square meters, the clear tunnel section has the following sizes, the height is 4,75 m, the width is 8,50 m. The pavement will be of concrete on the base made of 6cm bituminous crushed rock and 20 cm of the pavement base.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si