Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Jože Cirman, dipl. inž. gr., vodja nadzora

IZGRADNJA PLOŠČADI PRED KARAVANŠKIM PREDOROM KOT SESTAVNEGA DELA PROJEKTA KARAVANKE

UDK: 625.712.4

POVZETEK
Članek opisuje problematiko izgradnje mejnega platoja pred karavanškim platojem. Navedene so osnove, ki so bile izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije in problematiko izgradnje primarne in sekundarne infrastrukture, ter kratek opis objektov kakor tudi problematika financiranja.

POVZETEK

Članek opisuje problematiko izgradnje mejnega platoja pred karavanškim platojem. Navedene so osnove, ki so bile izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije in problematiko izgradnje primarne in sekundarne infrastrukture, ter kratek opis objektov kakor tudi problematika financiranja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF THE BORDER PLATFORM IN FRONT OF THE KARAVANKE TUNNEL BEING A COMPONENT PART OF THE PROJECT OF KARAVANKE

 

POVZETEK
Članek opisuje problematiko izgradnje mejnega platoja pred karavanškim platojem. Navedene so osnove, ki so bile izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije in problematiko izgradnje primarne in sekundarne infrastrukture, ter kratek opis objektov kakor tudi problematika financiranja.

 

SUMMARY

The article describes the problematics on the construction of the border platform in front of the tunnel of Karavanke. There are herewith presented the bases serving as starting points for the preparation of the design documentation and problematics related to the construction of the primary and secondary infrastructure, as well as a short description of structures and problematics related to financing.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si