Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Saša Škulj, dipl. ing., direktor Cestnega inženiringa Ljubljana

IZGRADNJA AVTOMOBILSKIH CEST V SLOVENIJI

POVZETEK
V republiki Sloveniji bo do konca leta 1991 zgrajenih 213 km modernih avtomobilskih cest. Treba je zgraditi še 387 km avtomobilskih cest, za kar potrebujemo po sedanjih cenah gradnje še 2100 milijonov US $. S prispevkom 2,3 din/ liter prodanega goriva za izgradnjo avtomobilskih cest je možno to nalogo v celoti izvršiti v 12 letih. Ta čas pa lahko skrajšamo s pridobitvijo tujega kapitala v obliki koncesij.

POVZETEK

V republiki Sloveniji bo do konca leta 1991 zgrajenih 213 km modernih avtomobilskih cest. Treba je zgraditi še 387 km avtomobilskih cest, za kar potrebujemo po sedanjih cenah gradnje še 2100 milijonov US $. S prispevkom 2,3 din/ liter prodanega goriva za izgradnjo avtomobilskih cest je možno to nalogo v celoti izvršiti v 12 letih. Ta čas pa lahko skrajšamo s pridobitvijo tujega kapitala v obliki koncesij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF MOTORWAYS IN SLOVENIA

 

POVZETEK
V republiki Sloveniji bo do konca leta 1991 zgrajenih 213 km modernih avtomobilskih cest. Treba je zgraditi še 387 km avtomobilskih cest, za kar potrebujemo po sedanjih cenah gradnje še 2100 milijonov US $. S prispevkom 2,3 din/ liter prodanega goriva za izgradnjo avtomobilskih cest je možno to nalogo v celoti izvršiti v 12 letih. Ta čas pa lahko skrajšamo s pridobitvijo tujega kapitala v obliki koncesij.

 

SUMMARY

By the end od the year 1991 there will be in Slovenia constructed 213 km of modern motorways. It is necessary to construct additionally 387 km of motorways requiring another US $ 2100 milion according to the present prices. It is possible by means of a contribution of 2 din per one liter of the gasoline sold to complete the overall task of the motorway construction within 12 years. This particular construction period could be considerably shortened by obtaining foreign capital in a form of concessions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si