Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (dn)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - junij 2015, le. LXIV, št. 6 / stran 155

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZDRUŽENJE THE CONSTRUCTION HISTORY SOCIETY

Gradbeni vestnik - 2 - 2002, le. LI, št. 2 / stran 26

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

ZDGITS IMA NOVO VODSTVO

Gradbeni vestnik - januar 2008, le. LVII, št. 1 / stran 14

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

ZBIRANJE IN ODSTRANITEV ODPADNIH VOD V GORAH

THE COLLECTING AND THE CLEANING OF WASTEWATER IN THE MOUNTAINS

Gradbeni vestnik - maj 2014, le. LXIII, št. 5 / stran 111

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Marko Polič, univ. dipl. psih.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.

ZAZNAVANJE POTRESNE OGROŽENOSTI PRI STROKOVNJAKIH IN NESTROKOVNJAKIH

PERCEPTION OF SEISMIC RISK BY EXPERTS AND LAY PEOPLE

Gradbeni vestnik - oktober 2014, le. LXIII, št. 10 / stran 221

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Marko Polič, univ. dipl. psih.

ZAZNAVA MOŽNIH UKREPOV IN ODGOVORNOSTI ZA ZMANJŠANJE POTRESNE OGROŽENOSTI V SLOVENIJI

PERCEPTION OF POSSIBLE MEASURES AND RESPONSIBILITY FOR REDUCING SEISMIC RISK IN SLOVENIA

Gradbeni vestnik - september 2013, le. LXII, št. 9 / stran 213

prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.

ZAZNAMEK OB ČLANKU PROF. RISMALA ŠE EN PRIKAZ PROJEKTOV S STARIMI NAPAKAMI

Gradbeni vestnik - 11 - 1967, le. XVI, št. 11 / stran 213

Boris Delak, dipl. inž.

Zavod za vodno gospodarstvo SRS in njegovo mesto v vodnem gospodarstvu Slovenije

Institute for hydrotechnical economy of Slovenia

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.