Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (dn)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 21

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.

19. ŠUKLJETOV DAN SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

Gradbeni vestnik - februar 2018, le. LXVII, št. 2 / stran 33

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.

18. ŠUKLJETOV DAN

Gradbeni vestnik - 10 - 2007, le. LVI, št. 10 / stran 276

Franc Avšič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.

18. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2007

Gradbeni vestnik - julij 2016, le. LXV, št. 7 / stran 158

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.

16. POSVETOVANJE SLOCOLD

Gradbeni vestnik - februar 2015, le. LXIV, št. 2 / stran 55

Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.

15. ŠUKLJETOVI DNEVI

Gradbeni vestnik - januar 2016, le. LXV, št. 1 / stran 20

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

15. SEJA IZDAJATELJSKEGA SVETA GRADBENEGA VESTNIKA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.