Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (dn)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975, le. XXIV, št. 11 / stran 274

Borut Pečenko, dipl. inž. arh.

Aktualna urbanistična problematika mesta Maribor

Actual urbanistic problems of Maribor town

Gradbeni vestnik - 10 - 2004, le. LIII, št. 10 / stran 242

Peter Šavnik, univ. dipl. inž. grad.

AKTIVNOSTI V EU ZA POVEČANJE VARNOSTI V CESTNIH PREDORIH

ACTIVITIES IN THE EU FOR THE ENCREASING OF THE SAFETY OF THE ROADTUNNELS

Gradbeni vestnik - junij 2017, le. LXVI, št. 6 / stran 158

Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.

AKTIVNOSTI NAS POVEZUJEJO IN KREPIJO

Gradbeni vestnik - marec 2008, le. LVII, št. 3 / stran 76

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

AKTIVNA ZAŠČITA PITNE PODTALNICE ZA VODOVOD ORMOŽ

ACTIVE PROTECTION OF DRINKING GROUNDWATER FOR WATERWORKS ORMOŽ

Gradbeni vestnik - 12 - 1970, le. XIX, št. 12 / stran 343

Jože Starič, dipl. inž.

Akcija vode na rečne zgradbe

ACTION OF WATER ON THE BUILDINGS

Gradbeni vestnik - maj 2013, le. LXII, št. 5 / stran 98

prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. gradb. inž.

AKADEMIK PROF. DR. PETER FAJFAR, 70-LETNIK

Gradbeni vestnik - september 2009, le. LVIII, št. 9 / stran 218

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

AKADEMIK PROF. DR. MIHA TOMAŽEVIČ - NOVI REDNI ČLAN SAZU

Gradbeni vestnik - oktober 2012, le. LXI, št. 10 / stran 226

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

AKADEMIK PROF. DR. MIHA TOMAŽEVIČ - 70 LET

Gradbeni vestnik - 9 - 1981, le. XXX, št. 9 / stran 190

dr. Mitja Rismal, dipl. inž.

AERACIJSKI VODNI CUREK V ČlŠČENJU ODPADNIH VODA

THE WATER JET AERATION IN WASTE WATER TREATMENT

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.