Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987, le. XXXVI, št. 7 / stran 167

Mgr. Milorad Đuričič

ZGORNJI USTROJ PROGE IN UPORABA BETONSKEGA PRAGA

LINE SUPERSTRUCTURE AND USE OF CONCRETE TIES

stran 56

Bogdan Melihar

ŽGP LJUBLJANA, Ljubljana

Gradbeni vestnik - 8 - 2006, le. LV, št. 8 / stran 199

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.

ZIDANE KONSTRUKCIJE IN RAZISKAVE ZA UVAJANJE EVROKODOV

MASONRY STRUCTURES AND RESEARCH FOR IMPLEMENTATION OF EUROCODES

Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995, le. XLIV, št. 4 / stran 99

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., redni profesor

ZIDANE STAVBE IN EUROCODE 8

MASONRY BUILDINGS AND EUROCODE 8

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982, le. XXXI, št. 1 / stran 12

Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

Gradbeni vestnik - 4 - 1973, le. XXII, št. 4 / stran 101

Edvard Vedernjak, dipl. inž.
Ernest Merguč, stroj. tehn.

Zimsko kopališče »Pristan« v Mariboru

Winter bathing-establishment »Pristan« in Maribor

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995, le. XLIV, št. 9 / stran 225

As. Vlasta Rodošek, dipl. inž.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST - UPORABA PODATKOV CESTNIH VREMENSKIH POSTAJ

THE WINTER MAINTENANCE OF ROADS - USING THE ROAD WEATHER INFORMATION DATA

Gradbeni vestnik - september 2014, le. LXIII, št. 9 / stran 194

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

ŽLEDNA UJMA 2014 IN NJENE POSLEDICE NA SLOVENSKEM DALJNOVODNEM OMREŽJU

ICING 2014 AND ITS IMPACT ON THE SLOVENIAN OHL NETWORK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.