Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982, le. XXXI, št. 1 / stran 12

Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

Gradbeni vestnik - 4 - 1973, le. XXII, št. 4 / stran 101

Edvard Vedernjak, dipl. inž.
Ernest Merguč, stroj. tehn.

Zimsko kopališče »Pristan« v Mariboru

Winter bathing-establishment »Pristan« in Maribor

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995, le. XLIV, št. 9 / stran 225

As. Vlasta Rodošek, dipl. inž.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST - UPORABA PODATKOV CESTNIH VREMENSKIH POSTAJ

THE WINTER MAINTENANCE OF ROADS - USING THE ROAD WEATHER INFORMATION DATA

Gradbeni vestnik - september 2014, le. LXIII, št. 9 / stran 194

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

ŽLEDNA UJMA 2014 IN NJENE POSLEDICE NA SLOVENSKEM DALJNOVODNEM OMREŽJU

ICING 2014 AND ITS IMPACT ON THE SLOVENIAN OHL NETWORK

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1991, le. XL, št. 1 / stran 69

Miha Ramšak, dipl. inž. gradb., raziskovalni sodelavec

ZMANJŠANJE ZVOČNE IZOLIRNOSTI MASIVNIH PREGRAD ZARADI NEUSTREZNEGA OBLAGANJA

REDUCING SOUND INSULATION OF HEAVY PARTITIONS BY THE IMPROPER ADDING OF LAYERS

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990, le. XXXIX, št. 7 / stran 167

Lojze Šubic, dipl. gr. inž.

ZMANJŠEVANJE VPLIVOV CESTNEGA PROMETA NA OKOLJE

REDUCING OF ROAD TRAFFIC ENVIRONMENTAL IMPACTS

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 24

Jože Gabrijelčič, dipl. oec.

Značaj metode »Direct costing« pri podjetju SGP »Pionir«

The “Direct costing” method in the enterprise “Pionir” in Novo-mesto

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992, le. XLI, št. 11 / stran 272

Vanja Tonin, dipl. gradb. inž.

ZNAČILNI VODOSTAJI MORJA V KOPRU

CHARACTERISTIC SEA WATER LEVELS IN KOPER

Gradbeni vestnik - 1 - 1963, le. XII, št. 1 / stran 12

Sergej Bubnov, ing.

Značilnosti francoskih predpisov za prednapeti beton in primerjava teh predpisov z nemškimi in našimi predpisi

CHARACTERISTICS OF FRENCH REGULATIONS REGARDING PRESTRESSED CONCRETE AS COMPARED WITH GERMAN AND YUGOSLAV REGULATIONS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.