Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 8-10 - 1999, le. XLVIII, št. 8 / stran 227

ZDGITS

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997, le. XLVI, št. 1 / stran 42

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1985, le. XXXIV, št. 5 / stran 119

Henrik Čmak, predsednik delovnega predsedstva

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1981, le. XXX, št. 6 / stran 146

Darinka Omahen
Dragan Krajnc, dipl. inž.
Branko Rosina, v. g. t.

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZDGITS

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1987, le. XXXVI, št. 5 / stran 98

Ana Holobar, Zapisnikar
Janez Bojc, Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc, Overovatelj zapisnika
Jože Vučajnk, Predsednik delovnega predsedstva

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZDGITS V RADENCIH

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1989, le. XXXVIII, št. 7 / stran 191

prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. I.r., Predsednik delovnega predsedstva
Janez Bojc I. r., Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc l. r., Overovatelj zapisnika

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV

Gradbeni vestnik - 9 - 1985, le. XXXIV, št. 9 / stran 189

Matija Blagus, Predsednik predsedstva
Boris Pečenko, Predsednik Izvršnega odbora

ZAPISNIK SKUPNE SEJE PREDSEDSTVA IN IZVRŠNEGA ODBORA ZDGITS

Gradbeni vestnik - 6 - 1983, le. XXXII, št. 6 / stran 104

Ana Holobar
Dragan Krajnc
Miloš Polič

ZAPISNIK SKUPŠČINE ZDGITS

Gradbeni vestnik - 11 - 1977, le. XXVI, št. 11 / stran 265

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

Zapisnik uredniškega odbora »Gradbenega vestnika« z dne 4. 10. 1977

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.