Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1988, le. XXXVII, št. 1 / stran 17

Viktor Pirc, dipl. inž. gradb.
Mitja Starec, dipl. inž. gradb.

ZADRŽEVANJE VODA V POVODJU GRADAŠČICE

WATER RETENTION IN THE GRADAŠClCA CATCHMENT AREA

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1983, le. XXXII, št. 4 / stran 71

Prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. gradb.

ZAGATE GRADBENIŠTVA

Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997, le. XLVI, št. 6 / stran 215

Janez Bizjak, ing.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VARJENJA V SCT STROJEGRADNJI

Assurance of Welding Quality at SCT Strojegradnja

Gradbeni vestnik - 12 - 1982, le. XXXI, št. 12 / stran 251

Branko Rosina, v. g. t.

ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1989, le. XXXVIII, št. 5 / stran 122

M. Sc. Darja Slokan-Dušić, dipl. inž. arh.

ZAGOTOVITEV KVALITETE (QA)

QUALITY ASSURANCE (QA)

Gradbeni vestnik - 3 - 1983, le. XXXII, št. 3 / stran 57

Tomo Gečev, dipl. inž. gr.
Jakob Šušteršič, dipl. inž. gr.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU BETONSKIH DEL DO SEDAJ IN V BODOČE

Gradbeni vestnik - september 2019, le. LXVIII, št. 9 / stran 226

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAKAJ JE BLEJSKO JEZERO ŠE VEDNO EVTROFIČNO?

WHY THE LAKE OF BLED IS STILL IN EUTROPHIC STATE?

Gradbeni vestnik - 9 - 1985, le. XXXIV, št. 9 / stran 192

Franc Vrečko, dipl. inž. gradb.

ZAKAJ NI UČENCEV V GRADBENIH ŠOLAH

Gradbeni vestnik - junij 2011, le. LX, št. 6 / stran 160

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAKAJ PO 30 LETIH BLEJSKO JEZERO ŠE VEDNO NI ČISTO

WHY AFTER 30 YEARS BLED LAKE IS NOT YET CLEAR

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986, le. XXXV, št. 11 / stran 221

Branko Rosina, viš. gr. teh.

ZAKAJ SO GRADBENEMU TEHNIKU ODVZETE PRAVICE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.