Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1963, le. XII, št. 1 / stran 12

Sergej Bubnov, ing.

Značilnosti francoskih predpisov za prednapeti beton in primerjava teh predpisov z nemškimi in našimi predpisi

CHARACTERISTICS OF FRENCH REGULATIONS REGARDING PRESTRESSED CONCRETE AS COMPARED WITH GERMAN AND YUGOSLAV REGULATIONS

Gradbeni vestnik - september 2015, le. LXIV, št. 9 / stran 202

Ivo Bojc, univ. dipl. inž, grad.
prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

ZNAČILNOSTI GRADNJE MOSTOV NA OBSTOJEČEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU

CHARACTERISTICS OF BRIDGE CONSTRUCTION ON EXISTING RAILWAY NETWORK

Gradbeni vestnik - 3 - 1986, le. XXXV, št. 3 / stran 47

mag. Janez Gabrijelčič, dipl. oec.

ZNAČILNOSTI ORGANIZIRANOSTI GIP PIONIR NOVO MESTO

Gradbeni vestnik - 3,4 - 1998, le. XLVII, št. 3 / stran 77

mag. Vladimir Gumilar, dipl. inž. gradb.

ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

QUALITY MARK IN THE BUILDING INDUSTRY

Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997, le. XLVI, št. 6 / stran 239

mag. Vladimir Gumilar, dipl. inž. gradb., vodja projekta “Znaki kakovosti v graditeljstvu"

ZNAKI KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Quality Marks in Civil engineering

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986, le. XXXV, št. 11 / stran 213

Marjan Vajcer, dipl. ing. gr.

ZNANJE IN IZKUŠNJE SO POROK ZA NAPREDEK

Gradbeni vestnik - 2 - 2003, le. LII, št. 2 / stran 26

prof. dr. Borut Dobovišek, univ. dipl. inž. gradb.

ZNANJE SE PRENAVLJA, INOVATIVNOST, KREATIVNOST IN RAZUMEVANJE SO PRAVA POPOTNICA ZA PRAKSO

KNOWLEDGE CHANGES, INVENTIVITY, CREATIVITY AND UNDERSTANDING ARE THE TRUE VIATICUM FOR THE PRAXIS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.