Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - januar 2015, le. LXIV, št. 1 / stran 27

Ana Brunčič, univ. dipl. nov., dipl. inž. grad. (UN)
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITNI ALI KROVNI

Gradbeni vestnik - 10 - 2000, le. XLIX, št. 10 / stran 224

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASIPAVANJE AKUMULACIJSKIH JEZER NA REKI SAVI

SEDIMENTATION OF RETENTION BASINS ON THE SAVA RIVER

Gradbeni vestnik - marec 2012, le. LXI, št. 3 / stran 50

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROFESOR DR. JANEZ DUHOVNIK - 70 LET

Gradbeni vestnik - 11 - 2003, le. LII, št. 11 / stran 266

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

ZASNOVA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

CONCEPTUAL DESIGN OF HIGHWAY BRIDGE OVER MURA RIVER

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1969, le. XVIII, št. 8 / stran 217

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in gradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1980, le. XXIX, št. 5 / stran 96

Miran Marussig, dipl. ing.

ZASNOVA IN GRADNJA PREDORA KARAVANKE

THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE KARAVANKE TUNNEL

Gradbeni vestnik - 1 - 1967, le. XVI, št. 1 / stran 17

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 2 - 1966, le. XV, št. 2 / stran 33

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.