Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 11 - 2003, le. LII, št. 11 / stran 266

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

ZASNOVA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

CONCEPTUAL DESIGN OF HIGHWAY BRIDGE OVER MURA RIVER

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1969, le. XVIII, št. 8 / stran 217

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in gradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1980, le. XXIX, št. 5 / stran 96

Miran Marussig, dipl. ing.

ZASNOVA IN GRADNJA PREDORA KARAVANKE

THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE KARAVANKE TUNNEL

Gradbeni vestnik - 1 - 1967, le. XVI, št. 1 / stran 17

Bogdan Urbančič, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 2 - 1966, le. XV, št. 2 / stran 33

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

Gradbeni vestnik - 4 - 1966, le. XV, št. 4 / stran 76

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke (Konec)

Design and construction of the port of Koper

Gradbeni vestnik - 3 - 1966, le. XV, št. 3 / stran 59

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke (nadaljevanje)

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980, le. XXIX, št. 11 / stran 258

prof. dr. Štefan Faith, dipl. gr. inž.

ZAVAROVANJE GRADBENE JAME ZGRADBE SNG V MARIBORU

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969, le. XVIII, št. 4 / stran 133

Marija Lavrič, dipl. inž.

Zavarovanje gradbenih jam v mestih

Protection of the excavations in the towns

Gradbeni vestnik - 7 - 1978, le. XXVII, št. 7 / stran 138

Marjan Prezelj, dipl. ing.

Zavarovanje kvantitete in kvalitete voda v SR Sloveniji s posebnim ozirom na izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav

THE WATER QUANTITY AND QUALITY IN SR OF SLOVENIA WITH SPECIAL REGARD TO THE SYSTEM OF SEWAGE AND CLEARING INSTALLATIONS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.