Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1989, le. XXXVIII, št. 7 / stran 191

prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. I.r., Predsednik delovnega predsedstva
Janez Bojc I. r., Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc l. r., Overovatelj zapisnika

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV

Gradbeni vestnik - 9 - 1985, le. XXXIV, št. 9 / stran 189

Matija Blagus, Predsednik predsedstva
Boris Pečenko, Predsednik Izvršnega odbora

ZAPISNIK SKUPNE SEJE PREDSEDSTVA IN IZVRŠNEGA ODBORA ZDGITS

Gradbeni vestnik - 6 - 1983, le. XXXII, št. 6 / stran 104

Ana Holobar
Dragan Krajnc
Miloš Polič

ZAPISNIK SKUPŠČINE ZDGITS

Gradbeni vestnik - 11 - 1977, le. XXVI, št. 11 / stran 265

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

Zapisnik uredniškega odbora »Gradbenega vestnika« z dne 4. 10. 1977

Gradbeni vestnik - september 2013, le. LXII, št. 9 / stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Zapornica na Ljubljanici med Šempetrskim in Fabianijevim mostom v Ljubljani

Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991, le. XL, št. 3 / stran 92

Lado Kavčič, gr. inž., sodelavec za cementni beton

ZAŠČITA CEMENTNOBETONSKIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

PROTECTION OF CEMENT-CONCRETE BRIDGE SUPERSTRUCTURES

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1997, le. XLVI, št. 4 / stran 93

Janez Kovačič, dipl. inž. arh., Vodja obravnavanega projekta

ZAŠČITA GRADBENE JAME, IZDELAVA PILOTOV IN TEMELJNE PLOŠČE ZA POSLOVNI OBJEKT OB LANGUSOVI ULICI

Excavation protection, piles and plate construction, for building in Langus Street

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.