Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

stran 139

Bogdan Melihar

Zapisnik

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1979, le. XXVIII, št. 6 / stran 139

Zapisnik

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986, le. XXXV, št. 11 / stran 225

Boris Pečenko, dipl. inž.

ZAPISNIK 7. SKUPNE SEJE PREDSEDSTVA IN IZVRŠNEGA ODBORA

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 52

Peter Mandeljc, s. r.
Bogdan Melihar, s. r.
Janez Hribar, s. r.

Zapisnik občnega zbora - skupščine ZGIT Slovenije v Velenju

Gradbeni vestnik - 8-10 - 1999, le. XLVIII, št. 8 / stran 227

ZDGITS

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997, le. XLVI, št. 1 / stran 42

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1985, le. XXXIV, št. 5 / stran 119

Henrik Čmak, predsednik delovnega predsedstva

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1981, le. XXX, št. 6 / stran 146

Darinka Omahen
Dragan Krajnc, dipl. inž.
Branko Rosina, v. g. t.

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZDGITS

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1987, le. XXXVI, št. 5 / stran 98

Ana Holobar, Zapisnikar
Janez Bojc, Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc, Overovatelj zapisnika
Jože Vučajnk, Predsednik delovnega predsedstva

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZDGITS V RADENCIH

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.