Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletniku (dn)številkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - maj 2020, le. LXIX, št. 5 / stran 118

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

REGIONALIZACIJA SLOVENIJE KOT INSTRUMENT ZA DVIG KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN DOLGOROČNI VZDRŽNI RAZVOJ

REGIONALIZATION OF SLOVENIA AS AN INSTRUMENT FOR RAISING COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY AND LONG-TERM SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SLOVENIA

Gradbeni vestnik - maj 2020, le. LXIX, št. 5 / stran 131

dr. Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV VPETOSTI MED PREISKAVO OBNAŠANJA NEARMIRANIH ZIDOV PRI POTRESNI OBTEŽBI

INFLUENCE OF BOUNDARY RESTRAINTS AT TESTING OF SEISMIC BEHAVIOUR OF UNREINFORCED MASONRY WALLS

Gradbeni vestnik - maj 2020, le. LXIX, št. 5 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - maj 2020, le. LXIX, št. 5 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - junij 2020, le. LXIX, št. 6 / stran 150

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROF. DR. BOJAN MAJES, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

Gradbeni vestnik - junij 2020, le. LXIX, št. 6 / stran 152

Urška Dolinar, mag. inž. grad.
izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.
doc, dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.

OCENA MEHANSKIH LASTNOSTI BETONA PO IZPOSTAVLJENOSTI POVIŠANIM TEMPERATURAM Z UPORABO RAZLIČNIH REGRESIJSKIH MODELOV

ESTIMATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE AFTER EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES USING DIFFERENT REGRESSION MODELS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.