Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletniku (dn)številkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 73

Kristina Klemen, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Petra Pergar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
dr. Bernarda Bevc Šekoranja, univ. dipl. inž. arh.
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA SONARAVNIH UKREPOV ZA CELOVITO UPRAVLJANJE PADAVINSKIH VODA NA URBANIH OBMOČJIH

THE ISSUES OF PLANNING NATUREBASED SOLUTIONS FOR INTEGRATED STORMWATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 82

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - marec 2020, le. LXIX, št. 3 / stran naslovnica

Simon Koležnik

Nadgradnja železniške postaje Maribor

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 94

Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad.

POTRESNA ODPORNOST STAVB V SLOVENIJI

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 95

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

ECCE RAZGLAŠA LETO 2020 ZA LETO 3S-PRISTOPA

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 97

asist. Maja Žigart, mag. inž. arh.
izr. prof. dr. Metka Sitar, univ. dipl. inž. arh.
asist. dr. techn. Marko Jaušovec, univ. dipl. inž. arh.

LCC VREDNOTENJE Z UPORABO BIM-ORODJA V ZGODNJI FAZI PROJEKTIRANJA TRAJNOSTNIH STAVB

LCC EVALUATION USING BIM IN THE EARLY DESIGN STAGE OF SUSTAINABLE BUILDING DESIGN

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 107

Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh., MBA
Janko Mele, univ. dipl. inž. grad.
Simon Kogoj, univ. dipl. inž. grad.

RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA TE NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA

WIDENING OF THE TE PASSENGER TERMINAL AT THE LJUBLJANA JOŽE PUČNIK AIRPORT

Gradbeni vestnik - april 2020, le. LXIX, št. 4 / stran 113

Miša Hrovat

STROKOVNO SREČANJE GBC SLOVENIJA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.