Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletniku (dn)številkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 6

Iztok Turk, univ. dipl. inž. grad.
Matej Oman, univ. dipl. inž. grad.
Vit Ljubetič, inž. grad.

INOVATIVNE IN PRILAGOJENE REŠITVE OJAČITVE VIADUKTOV RAVBARKOMANDA MED LETOMA 2017 IN 2019

INNOVATIVE AND MODIFIED SOLUTIONS OF STRENGTHENING VIADUCTS RAVBARKOMANDA IN YEARS 2017-2019

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 13

asist. dr. Robert Pečenko, univ. dipl. inž. grad.

DVOFAZNI TOPLOTNO-PIROLIZNI MODEL ZA DOLOČITEV OGLENENJA LESA

TWO-PHASE THERMO-PYROLYSIS MODEL TO DETERMINE CHARRING OF WOOD

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 21

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.

19. ŠUKLJETOV DAN SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 3 ovitka

NOVI DIPLOMNTI

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - januar 2019, le. LXVIII, št. 1 / stran naslovnica

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

Rušenje nekdanje stavbe FKKT UL v Ljubljani

Gradbeni vestnik - februar 2019, le. LXVIII, št. 2 / stran 26

Bogomir Troha, univ. dipl. inž. grad.

DKOM PREPREČUJE DARS, DA BI RAVNAL KOT DOBER GOSPODAR

DKOM PREVENTS DARS, TO ACT WITH DUE DILIGENCE

Gradbeni vestnik - februar 2019, le. LXVIII, št. 2 / stran 36

mag. Vlasta Rodošek, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV STARANJA VOZNIKOV NA OBLIKOVANJE VARNE INFRASTRUKTURE

IMPACT OF OLDER ROAD USERS ON SAFE INFRASTRUCTURE DESIGN

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.