Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletniku (dn)številkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 2

asist. dr. Petra Štukovnik, univ. dipl. geol.
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Marjan Marinšek, univ. dipl. kem.

SAMOCELJENJE BETONA ZARADI DELOVANJA BAKTERIJ

BACTERIAL-BASED SELF-HEALING OF CONCRETE

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 8

Toni Klemenčič, mag. inž. grad.
Rok Krevs, mag. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.

LOGISTIČNI CENTER LIDL ARJA VAS

LOGISTICS CENTRE LIDL ARJA VAS

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 14

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKT MOSTU ČEZ MEJNO REKO MURO V CERŠAKU

PROJECT FOR THE NEW BRIDGE OVER THE BORDER RIVER MURA NEAR CERŠAK

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 20

Tadej Mirkac, univ. dipl. inž. grad., dipl. inž. arh.
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. grad.
Miha Maraž, univ. dipl. inž. grad.

SANACIJA LEŽIŠČ JEKLENEGA MOSTU ČEZ REKO SAVINJO V KM 522+446 ŽELEZNIŠKE PROGE LAŠKO-CELJE

REPAIR OF STRUCTURAL BEARINGS OF STEEL BRIDGE OVER THE SAVINJA RIVER IN KM 522+446 RAILWAY LINE LAŠKO-CELJE

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 28

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. gradb.

30. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2019

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - januar 2020, le. LXIX, št. 1 / stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Robota v opekarni Wienerberger v Ormožu

Gradbeni vestnik - februar 2020, le. LXIX, št. 2 / stran 32

Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

LASTNOSTI IN KLASIFIKACIJA ADHEZIVOV TER NJIHOVA UPORABA PRI LESU IN STEKLU

PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF ADHESIVES AND THEIR USE FOR WOOD AND GLASS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.