Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletniku (dn)številkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - januar 2021, le. LXX, št. 1 / stran 2

asist. Luka Gradišar, mag. inž. grad.
doc. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad.

GENERATIVNI PRISTOP K UČINKOVITEMU NAČRTOVANJU OBJEKTOV

GENERATIVE APPROACH TO EFFICIENT BUILDING DESIGN

Gradbeni vestnik - januar 2021, le. LXX, št. 1 / stran 10

dr. Matej Kušar, univ. dipl. inž. grad.

NOVI SISTEM ZA UPRAVLJANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU DARS

NEW BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR SLOVENIAN HIGHWAYS

Gradbeni vestnik - januar 2021, le. LXX, št. 1 / stran 19

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.

31. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2020

Gradbeni vestnik - januar 2021, le. LXX, št. 1 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - januar 2021, le. LXX, št. 1 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 22

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

POZABLJENI MOST ČEZ IDRIJCO PRI MOSTU NA SOČI

THE FORGOTEN BRIDGE OVER THE IDRIJCA RIVER NEAR MOST NA SOČI

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 31

izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV NA POŽARNO VARNOST Z VIDIKA VELJAVNE ZAKONODAJE

FIRE SAFETY DESIGN OF BUILDINGS IN VIEW OF LEGISLATION IN FORCE

Gradbeni vestnik - februar 2021, le. LXX, št. 2 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.