Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 3

Vladimir Šramel, ing.

DESET LET PRIZADEVANJA ZA TEHNIČNI NAPREDEK NAŠEGA GRADBENIŠTVA

TEN YEARS OF ENDEAVOUR FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 16

Lado Macoratti

GOSPODARSKA ANALIZA PODJETJA

ECONOMY ANALYSIS OF THE CONTRACTOR GRADIS

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 22

Milivoj Šircelj, ing.

ORGANIZACIJA DEL NA AVTOCESTI

CONSTRUCTION JOB ORGANISATION AT THE AUTOMOBILE HIGHWAY

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 28

Štefan Mesarič, ing.

GRADNJA STANOVANJSKO - POSLOVNE ZGRADBE MLO OB TITOVI CESTI V LJUBLJANI

CONSTRUCTION ORGANISATION OF RE'NFORCED CONCRETE FRAME BLOCK OF DWELLINGS AT LJUBLJANA

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 36

Leonard Treppo, ing.
Dušan Farčnik, ing.

DELO GRADISA PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI PREJ NAPETEGA BETONA IN OPEKE

GRADIS WORK ON DESIGN AND MANUFACTURE OF PRESTRESSED CONCRETE AND CERAMICS

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 48

Borut Maister, ing.

KAKO SMO GRADILI TOVARNO GLINICE IN ALUMINIJA V KIDRIČEVEM (STRNIŠČE)

CONSTRUCTION OF ALUMINA AND ALUMINIUM WORKS AT PTUJ

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 56

Gorazd Berce , ing.

TOVARNA TITOVI ZAVODI LITOSTROJ

TITOVI ZAVODI LITOSTROJ FACTORY AT LJUBLJANA

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 62

Alfred Peteln, ing.

PODDELITEV GRADBENIH JAM HIDROCENTRALE V MEDVODAH

SUBDIVISION OF EXCAVATIONS AT THE HYDRO-ELETRIC POWER PLANT MEDVODE

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 67

Leonard Treppo, ing.

MEHANIZACIJA DEL V STANOVANJSKI GRADNJI

MECHANISATION OF HOUSING WORK

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958, le. IX, št. 51 / stran 72

Janez Žirovnik, ing.

ADAPTACIJA KOTLOVNICE PRI TE TRBOVLJE

BOILER HOUSE ADAPTATION OE THE POWER PLANT TRBOVLJE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.