Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 1

Janko Vogrinec, predsednik Obč. LO Ptuj

UVODNA BESEDA

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 2

Uredništvo »Dravskih bobrov«

OB DOVRŠITVI DEL PRI MOSTU ČEZ DRAVO V PTUJU

ON COMPLETION OF WORKS AT BRIDGE OVER DRAVA RIVER AT PTUJ

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 4

Jože Starič, ing.

OD ŠTUDIJ DO ODDAJE DEL

From preliminart studies to granting of contract

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 11

Boris Pipan, ing.
Boltežar Hvastja, ing.
Franc Runovc, ing.
Peter Oman, ing.

PROJEKT IN IZVEDBA NOVEGA MOSTU ČEZ DRAVO V PTUJU

ABOUT DESING AND CONSTRUCTION OF NEW BRIDGE OVER DRAVA RIVER AT PTUJ

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 24

Franc Krajnčič, ing.
Filip Kerec

PODATKI O PREISKAVI MATERIALA IN KONSTRUKCIJ

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 27

Danilo Jejčič, ing.
Franc Čačovič, ing.

OBTEŽILNA PREIZKUŠNJA

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958, le. IX, št. 58 / stran 29

dr. Srdan Turk, ing.

NEKAJ MISLI OB DOGRADITVI NOVEGA PTUJSKEGA MOSTU

Some thougs on completion of new bridge at Ptuj

Gradbeni vestnik - 55-57 - 1957,1958, le. IX, št. 55 / stran 105

Franc Pečar, direktor

OSNOVNI KONCEPT IZGRADNJE TOMOSA

Gradbeni vestnik - 55-57 - 1957,1958, le. IX, št. 55 / stran 106

Franc Maleiner

O TEHNOLOŠKI ZASNOVI TOMOSA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.