Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 39

Predstojnik VTO GRADBENIŠTVO, s sodelavci

Obvestilo VTO Gradbeništvo Maribor

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 1

Ivan Kočevar, v. g. tehnik

Ob 25. obletnici SGP »Pionir« Novo mesto

The 25th anniversary of the building enterprise »Pionir« Novo mesto

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 2

Karel Hace, dipl. inž.
Marjan Zupanc, stroj. tehn.

Rast gradbene mehanizacije in opreme pri SGP »Pionir«

Development of building mechanization and equipment at the building

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 6

Daniel Štirn, gradb. inž.

Žerjavi ob morju

The cranes on the coast

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 10

Jože Slapničar, gradb. inž.

Problemi pri gradnji Mestnega gledališča ljubljanskega

The problems of the building of Municipal theatre in Ljubljana

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 16

Matjaž Stegu, dipl. inž. arh.
France Zupančič, dipl. inž.

Stanovanjski objekt S-3 v Soseski SM-1, center Most v Ljubljani

Dwelling house S-3 in the community SM-1, the center of Moste in Ljubljana

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 19

Jože Gabrijelčič, dipl. inž.

Gradnja »Nove farmacevtike« v Ločni pri Novem mestu

The building of the »New pharmaceutics« in Ločna at Novo mesto

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 22

Miha Jalovec, gradb. tehnik.

Termalno kopališče v Šmarjeških toplicah

The termal bathing-establishment in Šmarješke toplice

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 24

Jože Gabrijelčič, dipl. oec.

Značaj metode »Direct costing« pri podjetju SGP »Pionir«

The “Direct costing” method in the enterprise “Pionir” in Novo-mesto

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.