Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 13

Boltežar Hvastija, dipl. ing.
Janez Bojc, dipl. ing.

Ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 - HE Formin

BUILDING WORKS OF THE ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 22

Milan Pukšič, gradb. inž.

Preusmeritev Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji HE SD2 - Formin

THE CHANGEMENT OF DRAVA RIVER CURRENT AT MARKOVCI WITH REGARD TO THE BUILDING OF ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 25

Boris Majaron, dipl. inž. gradb.

Industrializacija stanovanjske gradnje z elementi za vgraditev

INDUSTRIALIZATION OF DWELLING BUILDINGS ON THE BASE OF BUILDING UNITS

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 30

Mag. Ludvik Trauner, dipl. ing. gradb.

Diagrami za določevanje navpičnih premikov v elastičnem polprostoru

CHARTS FOR THE DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENTS IN THE ELASTIC HALF - SPACE

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 34

Predstojnik VTO - GRADBENIŠTVO, s sodelavci
Društvo gradbenih inženirjev

Profesorju Branku Podlesniku, dipl. ing. gradb

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 35

Franjo Čižek, dipl. ing. arch.
Werner Ussar
Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 39

Predstojnik VTO GRADBENIŠTVO, s sodelavci

Obvestilo VTO Gradbeništvo Maribor

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 1

Ivan Kočevar, v. g. tehnik

Ob 25. obletnici SGP »Pionir« Novo mesto

The 25th anniversary of the building enterprise »Pionir« Novo mesto

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 2

Karel Hace, dipl. inž.
Marjan Zupanc, stroj. tehn.

Rast gradbene mehanizacije in opreme pri SGP »Pionir«

Development of building mechanization and equipment at the building

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.