Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 21

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - VESTI IZ KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 1

prof. Janko Bleiweis, inž.
Otmar Colarič, dipl. inž.
Rudi Rajar, mr. inž.

Nestacionarni pojavi v dovodnem kanalu HE Srednja Drava 1

UNSTEADY FLOW IN OPEN CHANNEL OF THE PHS SREDNJA DRAVA 1

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 8

Neža Exel, dipl. inž.

Zaščita jekel za napenjanje pred korozijo v betonu

ANTICORROSION PROTECTION OF STRESSED STEEL CABLES IN CONCRETE

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 13

J. Grebenc, dipl. inž.

Izkušnje pri izvedbi polnih plošč s kartonskimi polnili

Experiences by making full plates with cardboard fillers

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 14

prof. Svetko Lapajne, inž.

Nesreča stolpnice »Ronan Point«

Destruction of high building »Ronan Point«

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 18

S. A., ing.

Objave

Publications

Gradbeni vestnik - 1 - 1970, le. XIX, št. 1 / stran 19

Albert Plemelj, dipl. inž.

Okvare in sodobna tehnologija ometavanja

Damages and contemporary plastering technology

Gradbeni vestnik - 1 - 1969, le. XVIII, št. 1 / stran 1

Anton Stergaršek, dipl. inž.

Projekt HE Srednja Drava I

Hydraulic power plant HE Srednja Drava I

Gradbeni vestnik - 1 - 1969, le. XVIII, št. 1 / stran 8

Ivo Senica, dipl. inž.

Glavne značilnosti gradnje hidroelektrarne Srednja Drava I

Main characteristics of the hydroelectric power plant HE Srednja Drava I

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.