Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1966, le. XV, št. 1 / stran 1

Marjan Ferjan, dipl. inž.

Primernost materialov za gradnjo stanovanjskih objektov

Adequacy of materials used for building of dwelling houses

Gradbeni vestnik - 1 - 1966, le. XV, št. 1 / stran 8

Zdravko Joksić, dipl. inž.

Razmerje med stopnjo komprimacije in modulom stisljivosti pri kohezivnih materialih, ki se uporabljajo za gradnjo cest

The ratio between compression grade and the coefficient of compressibility with cohesive materials used in road construction

Gradbeni vestnik - 1 - 1966, le. XV, št. 1 / stran 18

Marjan Prezelj, dipl. inž.

Drugi cevovod vodovoda Bodensko Jezero-Stuttgart

Gradbeni vestnik - 1 - 1966, le. XV, št. 1 / stran 18

Dušan Vendramin, dipl. inž.

Akustika in elektroakustične naprave v hali Tivoli

Gradbeni vestnik - 1 - 1965, le. XIV, št. 1 / stran 1

N. Ambraseys

Poročilo o potresu v Skopju 26. julija 1963

The Skopje earthquake of july 26, 1963 A summary report

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.