Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1971, le. XX, št. 1 / stran 19

Drago Grobovšek, dipl. inž.

Hladno oblikovani profili HOP

Gradbeni vestnik - 1 - 1971, le. XX, št. 1 / stran 20

Valentin Marinko

Organizacijske vesti

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 2

mag. Ludvik Trauner, dipl. inž. gr.

Določevanje deformacijskega stanja v zemeljskem polprostoru, ki je na površini obremenjen z gibkimi pravokotnimi obtežbami (Konec)

Computation state of strain in the half-space due to rectangular surface loads

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 7

Karel Veršnak, dipl. inž. gr.

Sidranje ležajnih nosilcev segmentnih zapornic na HE Ramu I na reki Ramu v državi Papua, Nova Gvineja

Anchoring of bearing flanges for the segment closures of the EPP Ramu I on the river Ramu in the State of Papua, New Guinea

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 10

Ivan Jecelj, dipl. inž. gr.

Razvoj industrializacije stanovanjske gradnje v Zahodni Evropi

Development and industrialization of dwellings building in West Europe

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 13

Janez Klugler, dipl. inž. gr.

Melioracije kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji

Melioration of agricultural grounds in SR Slovenia

Gradbeni vestnik - 1 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 19

Andrej Banovec, s sodelavci
Tomaž Banovec, s sodelavci
Natan Bernot, s sodelavci
Peter Fajfar, s sodelavci
Ivan Golorej, s sodelavci

Iz Raziskovalne skupnosti Slovenije - Izvlečki

Proceedings of Research institutions of Slovenia - Extracts

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.