Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 39

Ivo Kresnik, dipl. inž. kem.

Varnost vozišča s stališča tornega koeficienta (Konec)

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 2

Vili Premzl, dipl. ing. arch.

Razvoj mesta Maribor do leta 2000

DEVELOPMENT OF MARIBOR TOWN TILL THE YEAR 2000

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978, le. XXVII, št. 1 / stran 8

Dr. Mitja Rismal, dipl. ing. gradb.

Vodna preskrba Maribora v zvezi z urbanističnim načrtom mesta

WATER SUPPLY OF MARIBOR TOWN WITH REGARD TO THE URBAN PLANNING

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 30

Svetko Lapajne, dipl. inž. gr., univ. prof. v pok.

Upoštevanje striga v deformacijskih računih

Consideration of shear in calculations of deformations

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 35

Neža Exel, dipl. inž. metalurg.

Pocinkana betonska armatura

Zinc-coated reinforcement in concrete

stran 43

Bogdan Melihar

SGP Slovenija ceste

stran 44

Bogdan Melihar

IMP Ljubljana

stran 44

Bogdan Melihar

Ingrad Celje

stran 45

Bogdan Melihar

GP Tehnika

stran 46

Bogdan Melihar

GIP Gradis

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.