Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 17

Valter Gajšek, dipl. ing.
Jože Gostinčar

Priprave in izvedba rekonstrukcije letališča Ljubljana-Brnik

Preparation and realization - reconstruction and renewal - of the airport Ljubljana-Brnik

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 25

Ivo Kleiner, dipl. inž. gradb.
Ivan Sobol, inž. gradb.

Tankerski terminal na otoku Krku

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 34

Dragan Raič, dipl. iur.

Informacija o strokovnih izpitih tehničnih strok

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 36

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ GLASIL KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 37

Bogdan Melihar

SGP Primorje Ajdovščina

stran 37

Bogdan Melihar

SGP Stavbenik Koper

stran 37

Bogdan Melihar

IMP Ljubljana

stran 38

Bogdan Melihar

DO Sigma Žalec

stran 38

Bogdan Melihar

Nivo Celje

stran 38

Bogdan Melihar

DO EM Hidromontaža Maribor

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.