Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 22

Miha Jalovec, gradb. tehnik.

Termalno kopališče v Šmarjeških toplicah

The termal bathing-establishment in Šmarješke toplice

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 24

Jože Gabrijelčič, dipl. oec.

Značaj metode »Direct costing« pri podjetju SGP »Pionir«

The “Direct costing” method in the enterprise “Pionir” in Novo-mesto

Gradbeni vestnik - 1 - 1973, le. XXII, št. 1 / stran 27

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

Gradbeni vestnik - 1 - 1974, le. XXIII, št. 1 / stran 2

Vukašin Ačanski, dipl. ing.
Jože Klenovšek, dipl. ing.

RAČUN NORMALNIH NAPETOSTI Z ELEKTRONSKIM RAČUNALNIKOM V PREREZU POLJUBNE OBLIKE

NORMAL STRESSES CALCULUS BY MEANS OF COMPUTER IN THE ARBITRARY FORM SECTION

Gradbeni vestnik - 1 - 1974, le. XXIII, št. 1 / stran 10

Štefan Faith, dipl. inž.

KOEFICIENT UKLONA IN REDUCIRANE PRIMERJALNE NAPETOSTI ZA JEKLA PO NOVIH STANDARDIH JUS C.BO.500

BENDING VALUES AND REDUCED COMPARATIVE STRESSES FOR STEELS WITH REGARD TO THE NEW PRESCRIPTIONS JUS C.BO.500

Gradbeni vestnik - 1 - 1974, le. XXIII, št. 1 / stran 16

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Gradbeni vestnik - 1 - 1974, le. XXIII, št. 1 / stran 19

Maks Megušar, ing.

FERDU JANEŽIČU V SPOMIN

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.