Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 20

Bogdan Melihar

FROM OUR ENTERPRISES

stran 21

Bogdan Melihar

OZD GIP GRADIS, Ljubljana

stran 22

Bogdan Melihar

SOZD ZGP GIPOSS, Ljubljana

stran 22

Bogdan Melihar

VGP HIDROTEHNIK, Ljubljana

stran 23

Bogdan Melihar

GIP INGRAD, Celje

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 2

Marko Zule, dipl. ing. gr., vodja projekta
Marjan Zornik, ing. gr., odgovorni projektant

Rekonstrukcija manevrskih površin letališča Ljubljana-Brnik - Projektiranje

Reconstruction of operating surfaces on the airport Ljubljana-Brnik - projecting works

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979, le. XXVIII, št. 1 / stran 10

Aljoša Lipovšek, dipl. ing.
Igor Ajdič, dipl. ing.

Prispevek laboratorijske službe pri rekonstrukciji in razširitvi letališča Ljubljana-Brnik

Contribution of laboratory service for the reconstruction and enlargement of the airport Ljubljana-Brnik

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.